Till sidans huvudinnehåll

Arkitektur och gestaltade livsmiljöer


Göteborgs Stad arbetar med arkitektur och gestaltning i många processer, främst i samband när detaljplaner tas fram, bygglov hanteras och i arbetet med ny översiktsplan.

Arkitektur berör alla människor varje dag och påverkar också hur vi mår, trivs och hur människor och samhälle fungerar. Det handlar om funktion och om det vackra, om sammanhang och nutid, framtid och historia. Gestaltningsfrågorna är ständigt aktuella när vi planerar och formar framtidens Göteborg. Det handlar om staden i stort såväl som för enskilda stadsrum och byggnader. Och människorna som finns här.

Vad?

Göteborgs Stad arbetar med gestaltning i många processer, främst i samband med myndighetsutövningen när detaljplaner tas fram och bygglov hanteras. I arbetet med ny översiktsplan så hanteras även frågan om arkitektur.

Översiktsplanering

Var?

Gestaltad livsmiljö handlar om den fysiska miljön i staden och berör både väggar och golv i hela staden i våra gemensamma stadsrum.

Varför?

Gestaltnings- och arkitekturfrågor väcker ofta intresse och engagerar många. Gestaltningen av stadens byggnader och rum är ett komplext samspel mellan myndigheter, politiker, fastighetsägare, fastighetsutvecklare och alla som bor och verkar i staden. För att säkra långsiktigt hållbara arkitektoniska värde behövs samtal, kunskapsbyggande och samarbete kring frågorna.

Vem?

I Göteborgs Stad är det Stadsbyggnadskontoret som hanterar frågorna om arkitektur.

Aktuellt från Göteborgs stad

Relaterad information

Kontaktperson

Ann Bergermark Rintala
Kommunikationsansvarig
ann.bergermark.rintala@stadsbyggnad.goteborg.se

För övriga frågor kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}