Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Opaltorgets höga vita byggnader

Så utformas staden

Arkitektur berör alla människor varje dag och påverkar också hur vi mår, trivs och hur människor och samhälle fungerar. Det handlar om funktion och om det vackra, om sammanhang och nutid, framtid och historia.

Arkitektur och gestaltade livsmiljöer

Göteborgs Stad arbetar med arkitektur och gestaltning i många processer, främst i samband när detaljplaner tas fram, bygglov hanteras och i arbetet med ny översiktsplan.

Göteborgs Arkitekturpolicy

Göteborg ska utvecklas och förändras mycket de kommande decennierna. För att detta ska resultera i en stad vi kan vara stolta över, måste kvaliteten i den kommande stadsutvecklingen sättas i fokus. Därför har Göteborgs Stad nu tagit fram en arkitekturpolicy.

Stadens siluett

Stadens siluett, en övergripande och generell vägledning som anger inriktningen för hur Göteborgs Stad ser på märkesbyggnader och höga hus och hur vi tar hand om och utvecklar stadens identitet och karaktär.

Arkitekturtävlingar och parallella uppdrag

Utifrån arkitekturpolicyn arbetar stadsbyggnadsförvaltningen med att initiera arkitekttävlingar och parallella uppdrag för märkesbyggnader och viktiga platser i staden, även om det slutligen är upp till byggherrarna att avgöra om de ska ha dessa mer kvalificerade processer.

Dynamo Väst

Dynamo Väst är en västsvensk katalysator för en hållbar framtid. Den 4 juni möttes Dynamo Väst parter för en symbolisk start av nätverket.

Nyheter - Så utformas staden

En röd cafèbyggnad i Brunssparken

Här är det vinnande förslaget för Brunnsparkens nya cafébyggnad

2022-12-15

Brunnsparken fick en omfattande upprustning som färdigställdes 2020. Under hösten 2022 har Göteborgs Stad genomfört en arkitekttävling för en kommande cafébyggnad i parken. Det blev ett stort gensvar …

Alla nyheter om stadsutveckling

Visionsbild av det blivande nya stationshuset vid Centralen, brunt tegel och med spännande portar
Göteborg växer

Aktuella nyheter om hur staden utvecklas

Göteborg har växt med 85 000 invånare de senaste 12 åren. Om 15 år beräknar vi vara ytterligare 115 000 göteborgare. Därför måste vi bygga bostäder, arbetsplatser, parker och infrastruktur. Här kan du ta del av nyhetshändelser kring projekten och stadsutveckling i stort.

Relaterad information

bild av konstverk i projekt masthuggskajen - stol i många färger

Konst och kultur i stadsutvecklingen

I Göteborg ska konst och kultur vara en del av omsorgsfullt gestaltade livsmiljöer, och bidra till en öppen och hållbar stad. Därför tar staden avstamp i fem kulturvärden när den växer och utvecklas: kulturmiljöer, kulturella mötesplatser, konst, kreativa verksamheter och identitet.

Relaterad information

Historisk bild av Göteborgs hamnkanal i bruna toner
Göteborg växer

Historisk promenad

Följ med på en virtuell tidsresa och upptäck den historiska staden! Vi har tagit fram 12 utkiksplatser och allt du behöver göra är att klicka på rubrikerna längre ner här på sidan och vips så befinner du dig i 1600-talsstaden.

${loading}