Till sidans huvudinnehåll

Stadsbyggnadskvaliteter


Göteborg är en stad i förändring, i en region som växer. Stadens centrala delar utgör kärnan och mötesplatsen i regionen. Samtidigt ska alla stadsdelar kompletteras och utvecklas till mångsidiga, väl fungerande miljöer för vardagslivet.

Stadsbyggnadskvaliteter ger vägledning och är ett arbetsverktyg i stadsplaneringen, men vänder sig även till alla intresserade som vill engagera sig i och diskutera Göteborg som mötesplats i vid mening och som en trivsam, vacker stad att bo i.

Filer och dokument

Stadsbyggnadskvaliteter — Stadsmiljö i förändring
Översiktlig planering  Hur bör Göteborgs stadsmiljö utformas i en tid av förändring?

Exception occured while calling: RestConfiguration: url = https://microservices.goteborg.se/sdw-service/display/sites?sort=name,asc&size=10000&page=0&siteId=4210, workmanager = MicroserviceRestWorker, timeout = 15000, headers = [Accept = application/json;odata=verbose], parameters = []

${loading}