Till sidans huvudinnehåll

Om Cykelstaden Göteborg

Det pågår utveckling hela tiden där staden har en investeringsplan för cykelprojekt.

Vad? 

Fler ska välja att resa med kollektivtrafiken och cykla. Inom cykel sker flera stora projekt framöver. Detta är en del av ett pågående arbete för att öka cyklandet där infrastrukturen är en viktig del. 

Var? 

I hela staden. 

Hur?

Det staden mest behöver göra är att förbättra kvalitén på cykelbanorna, inte minst där det finns stora flöden med för smala banor. Vi vill ha många cyklister och fotgängare, men det behövs yta för båda. En av lösningarna är pendlingscykelstråken som kopplar samman stadens olika delar. Det kan liknas vid ett stomnät där cykelvägarna är bredare och där det är bättre framkomlighet i korsningar. Även antalet cykelparkeringar blir fler.

Det pågår utveckling hela tiden där staden har en investeringsplan för cykelprojekt. Ett paket som vi arbetar med är korsningspunkter mellan cykel och bil. Vi ser över punkterna i cykelvägnätet. Det handlar om bättre framkomlighet och tydligare vilka regler som gäller.

Pilotområden

För att utveckla cyklandet finns idag två pilotområden där olika åtgärder testas, Backa och Majorna-Kungsladugård. Tanken är att genom snabba och enkla åtgärder öka framkomlighet och öka trafiksäkerheten, att det ska vara enkelt och tryggt att cykla.

I Backa finns nya Styr & ställ-stationer och samarbete med fastighetsägare där man kan komma och serva cykeln. Arbetsplatser har kunnat testa elcyklar. I Majorna-Kungsladugård är det fysiska åtgärder, där bland annat Ekedalsgatan har fått målning och skyltning för cyklister.

Ett större projekt är Såggatan där enkelriktade cykelbanor kommer våren 2024.

Ytterligare åtgärder som planeras för att öka cyklandet

  • Gång och cykelbro över Göta Älv
  • tankar på ytterligare cykelbroar för att överbrygga barriärer, till exempel en bro från Skansen Lejonet till Svingeln och över E45:an vid Centralenområdet.
  • Styr och Ställ utökas 

Vem?

Stadsmiljöförvaltningen ansvarar för utbyggnad och underhåll av det lokala cykelnätet. Sedan finns det en del statliga cykelbanor som Trafikverket ansvarar för. Staten är också med och delfinansierar ett stort antal cykelbanor i Göteborg. Dels via Sverigeförhandlingen, dels via stadsmiljöavtalen.


Nyheter om cykelstaden Göteborg

Prova Styr & Ställ – i ett år

2024-03-20

Nu har du som trafikant möjlighet att utan kostnad få testa att cykla med Styr & Ställ under en begränsad period.

Så ska Masthuggskajen bli cykelvänlig

2023-11-10

Masthuggskajen ska bli en av Göteborgs cykelvänligaste stadsdelar. Nu byggs tydliga och säkra cykelbanor, cykelparkeringar och cykelpooler.

Kontakta

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsmiljöförvaltningen", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2403
403 16 Göteborg

${loading}