Till sidans huvudinnehåll
bild av historiska göteborg jämfört med hur det ser ut i dag

Historiska stadskärnan


Vad har format vår stad? Framför allt är det läget vid Göta älv och människorna som byggt och använt staden. Göteborg har varit militärens, handelsmännens och industriarbetarnas stad. Bland annat. Staden har haft många roller under 400 år men ett är oföränderligt: Göteborg har alltid varit Sveriges port mot väster.

Vad?

Göteborg anlades som en fästning. Halland och Bohuslän styrdes av danske kungen och staden var Sveriges enda landområde i kontakt med Västerhavet. Än idag utgör den forna fästningen Göteborg en viktig del av den historiska stadskärnan.

Illustrationen visar att Göteborg anlades som en fälstning i ett stjärnformat mönster

Varför?

Stad för sjöfart, handel och industri

Göteborg är en stad vid västerhavet. Därför har staden som andra europeiska hamnstäder präglats av sjöfart, handel och industri.

Tillsammans med den ursprungliga militära fästningsfunktionen har dessa verksamheter dominerat den historiska stadskärnan. När befästningarna revs och den militära närvaron minskade tog de andra funktionerna större plats i nya staden.

Närheten till de områden på norra älvstranden som var centrum för varvsindustrin präglar också Göteborgs stadskärna. Detta syns tydligt från Kämpebron vid Hamnkanalen, där Götaverkens gamla byggnader och hamnkranar bildar en karaktärsskapande fond mitt i stadens finrum. De gamla järnbroarna över innerstadens kanaler är också exempel på närheten till industrin, ett fåtal finns bevarade än idag.

Hur?

Stadskärnan har varit centrum länge

Illustration som visar stadskärnan - området runt Operan och Gustav Adolfs Torg

Göteborg har formats av olika skeenden och kulturer. Alltså bildar staden en bebyggd och bebodd historia. Göteborgarna har lämnat många avtryck efter sig och givit oss ledtrådar att uppleva och förstå.

Tydligast märks det i stadens historiska stadskärna. Där hittar vi en mängd unika exempel som visar på banden mellan den byggda miljön och människorna som har levt och använt den.

Vad finns kvar och vad har fallit bort? Den som är nyfiken på stadsplanering och arkitektur hittar mycket att bry sig om och ta ansvar för, att bejaka och använda.

Att den historiska stadskärnan varit Göteborgs centrum under lång tid märks på byggnadernas funktion. Länsresidenset vid Södra Hamngatan är ett exempel, Rådhuset och Börsen vid Gustaf Adolfs Torg är två andra. I vallgravsstråkets mellersta del finns en före detta sjukhusbyggnad, ett antal äldre skolbyggnader, Saluhallen och Feskekörka. Alla berättar om stadens utveckling under 1800-talet. Även tull- och packhuset vid älven hör till denna grupp byggnader. Det sena 1800-talet och tidiga 1900-talet har lämnat avtryck inom det ursprungliga rutnätet i form av byggnader som berättar om hur handeln och nöjena omvandlade staden.

Längs Kungsgatan finns flera stora varuhus. Victoriapassagen med sin bazarlänga sträcker sig genom ett helt kvarter. Flera byggnader har tidigare inrymt teater- och biograflokaler. Även många skyltfönster, vissa med hög ålder, utgör en bevarad del av tidens stora stadsomdaning som är unikt med just Göteborg.

Film om Göteborgs historiska stadskärna: Del 1: Försvarsstaden


Film om Göteborgs historiska stadskärna: Del 2: Ett skepp kommer lastat

Göteborgs historiska stadskärna: Del 3: Ett levande centrum

Göteborgs historiska stadskärna: Del 4, Sjöfart, handel och industri

Nyheter om historiska stadskärnan

Se del 3 av Göteborgs historiska stadskärna

2023-10-25

Har Göteborg haft fler roller än Ulla Skoog? Det är en av frågorna som kommer upp i veckans avsnitt i filmserien om Göteborgs historiska stadskärna.

Göteborgs historiska stadskärna - del 2

2023-10-18

"Ett skepp kommer lastat" är titeln på del 2 av miniserien Göteborgs historiska stadskärna. I det här avsnittet står Göteborgs hamn i centrum.

Historisk vy över Göteborgs stadskärna plus vy från i dag

Nu släpps fyra kortfilmer om Göteborgs historiska stadskärna

2023-10-12

Göteborg har formats av olika skeenden och kulturer och göteborgarna har lämnat många avtryck efter sig och gett oss ledtrådar att uppleva och förstå. Tydligast märks det i stadens historiska stadsk…

Kontakta

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}