Till sidans huvudinnehåll
Två personer som sitter och pratar

Om att motverka ålderism


Ålderism påverkar hur vi tänker, känner och agerar mot andra och oss själva utifrån ålder. För att få ett åldersvänligt samhälle behöver vi arbeta för att motverka ålderism. Det gynnar utvecklingen av ett samhälle där alla åldrar ses som värdefulla vilket främjar hälsa och välbefinnande.

Vad?

Ålderism handlar om ålder som anledning till fördomar och att särskilda egenskaper kopplas till en människa på grund av ålder. Det kan leda till diskriminering och ge upphov till skadliga konsekvenser för äldre personers hälsa och livskvalitet. Enligt WHO är ålderism den mest accepterade av alla fördomar och ifrågasätts sällan på samma sätt som till exempel rasism eller sexism.

Varför?

Grunderna för att motverka ålderism utgår från alla människors lika värde och rätt att bli sedd, hörd, bekräftad och inkluderad. För att motverka ålderism behöver vi förändra berättelsen i samhället om ålder och åldrande. Vi behöver öka medvetenheten om ålderism och hur den kan minska. Kommunen har ett ansvar i att undanröja hinder för lika tillgång till rättigheter och möjligheter i samhällslivet. (Citat från Äldreombudsmannens rapport, Göteborg 2021)

Hur? 

WHO arbetar tillsammans med viktiga partners i en global kampanj för att bekämpa ålderism – ett initiativ som stöds av WHO:s 194 medlemsstater. Kampanjen syftar till att förändra berättelsen om ålder och åldrande och bidra till att skapa en värld för alla åldrar.

I Åldersvänliga Göteborg finns ett särskilt fokus på att minska ålderism och åldersdiskriminering och istället lyfta fram åldrandets möjligheter. Fokus ligger på att vidga perspektiv och tankar kring sitt eget och andra människors åldrande.

Exempel på aktiviteter

Veteran-VM i friidrott 2024

I augusti 2024 arrangeras Veteran-VM i friidrott, World Master Athletics Championships, i Göteborg. Åldersvänliga Göteborg deltar i samverkan med en rad aktörer i syfte att vidga perspektiven på åldrande.

Jubileumsfestivalen Årsrika Göteborg 400 (2023)

Syftet med festivalen var att lyfta frågor om åldrande och hur alla vi som lever i Göteborg kan ha ett gott och värdefullt liv hela livet. 

Snabb, Stark, Årsrik (2023)

Fotoutställningen Snabb, Stark, Årsrik visades på Hela stadens galleri vid Heden under 2022. Utställningen bestod av fotografier i storformat på äldre personer som friidrottsutövare. Den togs fram som en del av Göteborgs 400-årsjubileum, i samverkan mellan Göteborgs Stad, AgeCap vid Göteborgs Universitet och Carin Mannheimers Minnesfond. Åldersvänliga Göteborg gjorde i samarbete med AgeCap vid Göteborgs Universitet ett bildspel utifrån bilderna i utställningen. Bildspelet spreds och visades bland annat vid gymnasieskolor i Göteborg under 2022.

Se bildspel: Snabb. Stark. Årsrik. 

Föreläsning med fotograf Alex Rothas vid Göteborgs Stadsbibliotek:
Snabb. Stark. Årsrik. - föreläsning med fotografen Alex Rotas - YouTube

Berätta din historia (2022)

Två arkitektstudenter vid Chalmers kontaktade Åldersvänliga Göteborg angående sitt masterprojekt i arkitektur, som specifikt rörde hur äldre delar av befolkningen kan inkluderas i de allmänna platserna på Frihamnen. Personer över 65 år deltog i workshops och intervjuer under våren 2022. Resultatet blev bland annat till tryckta berättelser där seniorer delar med sig av vad olika platser i Göteborg betyder för dem. 

Utmana bilden av åldrande – Frihamnsdagarna 2022

Under Frihamnsdagarna 2022 hölls ett panelsamtal om ålderism, möten mellan generationer och hur samhället kan komma framåt och bli mer inkluderande där äldre personer ses som en resurs. Samtalet arrangerades i samarbete mellan Åldersvänliga Göteborg, Äldreombudsmannen och Generationsmöten i centrum, Göteborgs Stad och Centrum för åldrande och hälsa - AgeCap vid Göteborgs Universitet. Medverkade i panelsamtalet gjorde även forskare, representanter från ungdomsfullmäktige och politiker. Samtalet väckte stort intresse och var fullsatt.

Media från Frihamnsdagarna:

Samtal om ålderism och vägen framåt på Frihamnsdagarna (Vårt Göteborg, 2022-08-12)

Här kan du se panelsamtalet (Youtube) Observera att du behöver dra fram tiden till 20:24 för att se samtalet börja. 

Föreläsningar i samverkan med AgeCap; Göteborgs universitet 

Åldersvänliga Göteborg har sedan flera år ett pågående samarbete med AgeCap, Centrum för åldrande och hälsa som bedriver multidisciplinär forskning för ett gott och värdefullt åldrande. AceCaps vision är ett samhälle där årsrika personer respekteras och värderas för sin potential – ett samhälle som gör det möjligt för människor att oberoende av ålder och andra faktorer vara aktörer i sina egna liv. AgeCaps forskare föreläser om olika ämnen kopplade till åldrande och hälsa som utmanar bilden av åldrande.

Se kort klipp från forskare som talar om ålderism i media:
Om ålderism i media, Maria Edström, docent i journalistik, media och kommunikation 

Kontakt

Emma Matsson

Utvecklingsledare Åldersvänliga Göteborg
Telefonnummer: 031-365 56 05
E-post: emma.matsson@aldrevardomsorg.goteborg.se

Övrig kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}