Till sidans huvudinnehåll
Personer som går med rullator i grupp

Social delaktighet och inkludering

Seniorer i Göteborg har lyft fram att social delaktighet och inkludering är ett prioriterat område att arbeta med för att få en åldersvänlig stad. Därför är många aktiviteter kopplade till området. Seniorer är samhällsdeltagare som har kunskaper, engagemang, kreativitet, idéer, tid, erfarenheter och kontaktnät. Genom att ta tillvara på dessa resurser kan Göteborg bli en bättre stad för alla att åldras i.

Om social delaktighet och inkludering

Målbilden för fokusområdet är att Göteborgs Stad har socialt inkluderande miljöer och verksamheter som främjar delaktighet, tar tillvara på äldres resurser och engagemang samt uppmuntrar äldre att gå ut och delta i sociala nätverk.

Om att motverka ålderism

Ålderism påverkar hur vi tänker, känner och agerar mot andra och oss själva utifrån ålder. För att få ett åldersvänligt samhälle behöver vi arbeta för att motverka ålderism. Det gynnar utvecklingen av ett samhälle där alla åldrar ses som värdefulla vilket främjar hälsa och välbefinnande.

Creative aging - ett EU-projekt

I Creative Ageing har Göteborgs Stad delat erfarenheter med sex andra länder om hur vi kan jobba för att tillgodose allas rätt till kultur. En del av lärdomarna har använts för Göteborgs Stads kulturprogram.
${loading}