Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild på äldre människor i naturen, i parker och i hemmet

Åldersvänliga Göteborg

Göteborg ska vara en bra plats att åldras på. Befolkningen blir allt äldre och med en inkluderande och tillgänglig miljö kan fler invånare vara självständiga och ha ett gott liv.

Om Åldersvänliga Göteborg

Arbetet för ett åldersvänligt Göteborg har pågått sedan 2016. För arbetet 2021-2024 finns en handlingsplan med konkreta aktiviteter för att Göteborg ska bli en bättre plats att åldras på. Här kan du läsa mer om arbetet och ta del av innehållet i handlingsplanen.

Bostäder för seniorer

Bostäder är ett av de prioriterade fokusområdena för att Göteborg ska bli en åldersvänlig stad. Bostaden och boendemiljön är den viktigaste platsen för många seniorer.

Samhällsstöd och service för seniorer

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland samhällsstöd och service

Mobilitet ur seniorperspektiv

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland mobilitet.

Information och kommunikation till seniorer

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland information och kommunikation.

Framtidsutvecklare

Framtidsutvecklare är seniorer, från hela Göteborg och med olika erfarenheter, som bidrar ideellt för att vara delaktiga i arbetet med att göra Göteborg mer åldersvänligt.

Utvecklings- och forskningsprojekt

Genom att Göteborg Stad är medlem i flera olika nationella och internationella nätverk och genom dessa har kontakt med forskare finns möjlighet för staden att delta i utvecklings- och forskningsprojekt kring åldrande och hälsa.

Internationellt arbete

Arbetet för ett åldersvänligt Göteborg utgår från göteborgarnas behov. De liknar behoven som finns i andra städer och länder i västvärlden. För kunskapsutbyten, stöd och samverkan ingår Göteborg i nätverk för åldersvänliga städer och samhällen i Sverige, Norden, Europa och globalt.

Ikäystävällinen Göteborg

Göteborgin pitäisi olla hyvä paikka vanheta. Väestö ikääntyy, ja osallistavan ja esteettömän ympäristön avulla yhä useammat asukkaat voivat olla itsenäisiä ja elää hyvää elämää.

Aktuellt från Göteborgs Stad

En av de yngsta konstnärerna var först på plats vid invigningen.

Mosaikbänkar med plats för flera generationer

2024-01-08

När Göteborgs naturhistoriska museum och Generationsmöten i Centrum ordnade workshops för att skapa mosaiker möttes deltagare i alla åldrar. Av mosaikerna har man byggt bänkar i parken utanför museet.

Emma Matsson vid talarstolen på WHO-konferens

Stärkt nordiskt samarbete för åldersvänliga samhällen

2023-11-16

Hallå där Emma Matsson! Du är just hemkommen från en nordisk konferens i UN City i Köpenhamn, för åldersvänliga städer och samhällen i Norden. Vad var din viktigaste uppgift på konferensen?

En deltagare i Rullatorloppet och hennes familj kom utklädda till pirater.

Rekordmånga tog sig runt Rullatorloppet

2023-09-22

Rekordmånga hade på onsdagen tagit sig till Bältesspännarparken för att ta sig runt det 600 meter långa Rullatorloppet i Trädgårdsföreningen.

Våga prata - kampanj för psykisk hälsa - vid pratbänk i Kortedala

Våga prata – vid pratbänken i Positivparken

2023-09-15

Åldersvänliga Göteborg har i samarbete med andra aktörer aktiviteter för att nå ut med information om vart en person med psykisk ohälsa kan vända sig för att få hjälp och stöd.

Sofia, utvecklingsledare social hållbarhet och Helena, äldreombudsman Göteborgs Stad

En månad för psykisk hälsa

2023-08-30

10 oktober varje år infaller Världsdagen för psykisk hälsa. Syftet med dagen, som WHO står bakom, är att öka medvetenheten i hela världen om frågor som handlar om psykisk hälsa.

Emma Matsson och Monika Bondesson möter du på Frihamnsdagarna.

Samtal med göteborgarna om framtidsgenerationen äldre

2023-08-28

Hur blir Göteborg en riktigt bra stad att leva och åldras i? Fredag 1 september finns Åldersvänliga Göteborg och Göteborgs Stads hemtjänst på plats i Frihamnen för samtal med göteborgarna.

${loading}