Till sidans huvudinnehåll
Illustrationsbild på äldre människor i naturen, i parker och i hemmet

Åldersvänliga Göteborg

Göteborg ska vara en bra plats att åldras på. Befolkningen blir allt äldre och med en inkluderande och tillgänglig miljö kan fler invånare vara självständiga och ha ett gott liv.

Om Åldersvänliga Göteborg

Göteborg ska vara en bra plats att åldras på. Befolkningen blir allt äldre och med en inkluderande och tillgänglig miljö kan fler invånare vara självständiga och ha ett gott liv.

Bostäder för seniorer

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland bostäder.

Stadsmiljö ur seniorperspektiv

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland stadsmiljö.

Samhällsstöd och service för seniorer

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland samhällsstöd och service

Mobilitet ur seniorperspektiv

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland mobilitet.

Information och kommunikation till seniorer

Seniorer själva och forskare har pekat ut sex områden för att Göteborg ska bli en bättre stad att åldras i, däribland information och kommunikation.
${loading}