Till sidans huvudinnehåll
Visionsbild av Opaltorget med verksamhetsbyggnad i brunt tegel. Bakom finns ett vitt våningshus med grå detaljer.

Opaltorget


Opaltorget ska bli ett livligt, tryggt och tillgängligt område med täta kollektivtrafikförbindelser till city, och med närhet till havet och grönområden. Här växer ett nytt stadsdelstorg fram bland annat med 550 nya bostäder, butiker, kontor, förskola och skola, vårdcentral, apotek, en familjecentral, ny Opalkyrka och en ny park.

Vad?

Opaltorget med närliggande områden genomgår sedan det senaste decenniet en total förändring. Platsen ska utvecklas till ett attraktivt område och få en egen tydlig identitet.

Totalt handlar det om 1 100 nya bostäder med olika upplåtelseformer i närområdet. Av dessa har 550 byggts i direkt anslutning till själva Opaltorget.

Torget har också utökats med fler butiker, restauranger, kontor, vårdcentral, apotek, en familjecentral och en ny Opalkyrka. I området har också en ny park byggts – Opalparken – och under kommande år tillkommer även skola och förskola.

Dessutom har trafiksystemet med gator, cykelbanor och hållplatslägen byggts om.

Hur staden arbetar med bostäder

Var?

Opaltorget ligger i Tynnered, i sydvästra Göteborg. Från Opaltorget är det endast ett par kilometer till Frölunda torg och även till olika badplatser vid havet.

Varför?

Visionen för framtidens Opaltorg är att skapa ett levande, attraktivt och tryggt område med täta kollektivtrafikförbindelser. Ett modernt torg med bostäder och närhet till affärer och service i en miljö där människor trivs. Nu pågår arbetet med att förverkliga visionen. 

För Göteborgs Stad är utvecklingen av Opaltorget och närområdet en satsning för framtiden. Fler jobbtillfällen skapas och dessutom stärks området som stadsdelstorg för lokal handel, verksamheter och service. Detta leder till både ökad köpkraft och att fler flyttar till samt rör sig i området. En ny park kommer att bjuda in till både umgänge och aktivitet för unga såväl som äldre.

När?

Utvecklingen av området har pågått sedan början av 2000-talet. Visionen för framtidens Opaltorg togs 2011, och 2016 började utvecklingen att ske på plats i området.

2019 flyttade de första hyresgästerna in i Familjebostäders nya hyresrätter nära Opaltorget, och i slutet av samma år öppnade nya Opalkyrkan. Hösten 2020 började verksamheter att flytta in i de nya lokalerna i centrumdelen av torget.

Den nya Opalparken började byggas under 2022 och kommer att öppna under första kvartalet 2024.

2025 planeras de sista bostäderna vid det nya Opaltorget vara klara. Byggnation av bostäder runt omkring Opaltorget kommer att fortgå under många år.

Planering pågår för byggnation av en ny förskola under kommande år.

Vem?

Området utvecklas av Göteborgs Stad tillsammans med olika byggaktörer i området.

Initialt har centrumdelen av Opaltorget utvecklats av Opaltorget Förvaltning AB (OFAB), men sedan 2021 ansvarar SBB för utvecklingen och förvaltningen av torget. K-Fastigheter utvecklar också bostäder vid centrumdelen av Opaltorget och nya Opalkyrkan har byggts av församlingen för kyrkan.

Övriga aktörer som bygger och stadsutvecklar i närområdet kring Opaltorget är Familjebostäder, Stena Fastigheter AB, Nordr, HSB, Bostadsbolaget och AF bygg. 

Nyheter om Opaltorget

Nu kan du njuta av den nya Opalparken

2024-05-07

Nu är grindarna borta och parken med lekplats, scen och 64 nya träd står öppen för dig att möta sommaren i.

Opalparken tar hand om 3000 kubikmeter regnvatten

2023-10-30

De närmsta decennierna väntas alltmer extremväder och som följd mer skyfall än vad vi tidigare har kunnat hantera. Våra dagvattenbrunnar klarar inte av mer intensiva regn och skyfall utan att svämmas …

Stor trädplantering i Opalparken

2023-05-25

Under våren har 38 träd planterats i den nya Opalparken som nu växer fram intill Opaltorget i Tynnered. I höst fylls parken på med ytterligare 26 träd.

Visionsbild av Opaltorgets framtida byggnationer. Bilden består av skisser på två halvcirkelformade byggnader med ett torg i mitten.

Frågor och svar

 • Hur sker omvandlingen av Opaltorget?

  Omvandlingen för att torget och närliggande område ska bli en trygg och attraktiv stadsdel sker stegvis. För att ge plats för det nya torget och den blivande parken revs ett antal av de befintliga byggnaderna, exempelvis Kulturskolan och Opalkyrkan under 2016. Ledningar har setts över och det anläggs nya gator. Nya bostadshus har byggts i omgångar i närområdet och cirka 2025 beräknas de sista husen vid torget samt en förskola färdigställas. Utvecklingen av nya bostäder längs med Briljant- och Smaragdgatan och på Rubingatan förväntas fortsätta in på 2030-talet.


 • Vad är Opaltorgets historia?

  Fram till 1960-talet bestod området kring Opaltorget av jordbruksmark. Torget byggdes inom ramen för miljonprogrammet och är ett typiskt exempel på den tidens stadsbyggnadsideal. Men precis som i många liknande områden minskade antalet boende och de som bodde kvar handlade hellre på stormarknader runtomkring. Butikerna på torget tvingades stänga en efter en.

  Torget har tidigare blivit utsett till Göteborgs fulaste torg men under de närmaste åren kommer området att genomgå en total förändring och utvecklas till ett större och attraktivt stadsdelstorg.

  2011 tog Göteborgs Stad initiativ till att förbättra hela området tillsammans med externa aktörer. Visionen blev att skapa ett tryggare, säkrare och attraktivare område med mycket liv och rörelse.

 • Vilka verksamheter finns vid torget?

  Det finns bland annat en stor matbutik, ekologisk köttbutik, skönhetssalong, restaurang och vårdcentral samt ett apotek. Vid torget finns det också en ny familjecentral med barnmorske- och vårdpersonal, förskollärare och socialtjänst.

  Dessutom finns ett nytt kontor med plats för cirka 120 tjänstepersoner från Socialförvaltning Sydväst och Äldre samt vård- och omsorgsförvaltningen.


 • Hur kommer den nya parken (Opalparken) att se ut?

  Parken, som ligger norr om nya Opaltorget, blir cirka 12 000 kvadratmeter stor. Under hösten 2018 och 2019 bjöd dåvarande park- och naturförvaltningen in till dialog om hur parken ska användas. Utifrån synpunkter och önskemål som framfördes under dialogen har nya Opalparken utformats.

  Utgångspunkten har varit att parken ska vara lekvänlig, det ska finnas platser för rörelse och motion men även för avkoppling och vila. Utbyggnaden av parken ska vara klart omkring årsskiftet 2023/2024.


 • Hur blir de nya bostäderna?

  Bostadsbebyggelsen kommer att variera i både skala, upplåtelseformer och arkitektur. Det kommer att byggas både hyresrättslägenheter, bostadsrättslägenheter och studentbostäder vid Opaltorget och närområdet.

  Bostäderna kommer att integreras med kontorslokaler, till exempel för socialförvaltningen, övriga centrumverksamheter och förskola.


 • Hur många hyresrätter och bostadsrätter kommer att byggas?

  När byggnationen är färdig kommer det att finnas drygt 1 100 nya bostäder på det nya Opaltorget och området runtomkring. Byggandet är grupperat i olika delar: Centrumkvarteret, Familjebostäders nya hyresrätter, Parkhuset, bostäder vid Briljant-, Smaragd- och Rubingatan.

  Det kommer sammanlagt att byggas 350 hyresrätter, cirka 300 bostadsrätter, närmare 100 bostäder inom äldreboende, och cirka 200 studentlägenheter. Upplåtelseform för resterande cirka 200 bostäder är det ännu inte bestämt.


 • Hur får jag en bostad vid Opaltorget?

  Centrumkvarteret

  Opaltorgets närområde

  • Familjebostäder AB har byggt 154 nya hyresrätter nära befintliga hus på Grevegårdsvägen 100-194 (gård 6-8), mot parken. På gård 8 kommer man även bygga ett trygghetsboende för 70+.  Den som bor hos Familjebostäder idag söker lägenheten via Familjebostäders Omplaceringsplats. Lägenheterna publiceras också på Boplats Göteborg. Det finns ingen särskild kö till Familjebostäders trygghetsboenden utan lägenheterna söks på vanligt sätt via Boplats.
  • Parkhuset. I Parkkvarteret ska det byggas en ny förskola med fyra avdelningar. Intill förskolan bygger Nordr drygt 100 lägenheter - både bostads- och hyresrätter. Parkhuset kommer att färdigställas omkring årsskiftet 2023/2024. Du kan läsa mer om projektet på Nordrs webbplats.

  Briljant- och Smaragdgatan

  • Stena fastigheter AB bygger 370 lägenheter, både hyresrätter och bostadsrätter. Du som är hyresgäst hos Stena fastigheter AB idag och bor i området har förtur till de nybyggda hyreslägenheterna. Hyreslägenheterna förmedlas via Homeq.
  • Bostadsbolaget har byggt ett tiovåningshus med cirka 100 hyreslägenheter. Bostäder förmedlas via Boplats Göteborg.

Kontaktpersoner

Emma Holm, Göteborgs Stad

Övergripande frågor om projektet
E-post: emma.holm@exploatering.goteborg.se

Alexandra Ringdahl, Göteborgs Stad

Det nya parkområdet
E-post: alexandra.ringdahl@exploatering.goteborg.se

Stefan Granander, Göteborgs Stad

Gatubyggnation
E-post: stefan.granander@exploatering.goteborg.se

Lars Kröönström, SBB

Förvaltare Opaltorget, Centrumhuset
Telefonnummer: 031-14 22 00
E-post: info.regionvast@sbbnorden.se

Nordr

Byggnation Parkhuset
Telefonnummer: 020-22 22 66
E-post: kundcenter.vast@nordr.com

K-fastigheter

Centrumkvarteret, byggnation av bostäder
E-post: info@k-fastigheter.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}