Till sidans huvudinnehåll
En byggnad i rött tegel med stort glasparti och i förgrunden en skolgård med träd.

Påvelundsskolan F-9 - ombyggnad

En större kull barn kommer snart att nå högstadieålder. Därför behöver Påvelundsskolan F-9 anpassas byggas ut och anpassas för att få plats med fler elever. Arbetet pågår mellan 2023 och 2026.

Vad?

Påvelundsskolan F-9 behöver anpassas för att kunna ta emot fler högstadieelever. Det betyder att skolan behöver byggas ut med en ny större skolbyggnad med fullstor idrottshall som är delbar i tre delar. Matsal utökas för att hantera det ökade elevantalet. En ny mindre idrottshall byggs i anslutning till Gamla Påvelundsskolan F-6 för att täcka det totala behovet av idrottslokaler på skolan. Mindre ombyggnader och uppfräschning kommer att ske i övriga hus för att tillskapa gemensamma när- och lärmiljöer, bland annat ser vi över och anpassar specialsalar.

Var?

Nya Påvelundsskolan ligger centralt i stadsdelen med närhet till det mesta. Sporthallen kommer att ersättas med två idrottshallar, varav en fullstor som ska kunna bokas och nyttjas av lokala föreningslivet.

Varför?

I det populära området Påvelund i västra Göteborg börjar en stor kull barn nå högstadieålder. Påvelundsskolan F-9 utökas från 600 elever till 810 elever i årskurs 7 till 9. Det gör att skolan blir en 9-parallellig högstadieskola. När de nya byggnaderna är färdiga, ska även utemiljön snyggas till.

Påvelundsskolan F-9 har ett stadsdelsgemensamt uppdrag för elever inom autismspektrat. Elever inom denna grupp kräver undervisning med särskilda förutsättningar, exempelvis mindre rum och få antal elever i gruppen. De kan också behöva rum för avskildhet både i undervisningen och vid måltid. Dessutom finns det förberedelseklasser för nyanlända elever som ibland kräver enskild handledning i mindre grupp. Antal elever som är i behov av särskilda undervisningsgrupp är cirka 50.

När?

Byggprojektet pågår mellan 2023-2026. Skolans nya byggnader planeras att kunna tas i bruk höstterminen 2025. Hela projektet beräknas vara klar våren 2026.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen ansvarar för om- och nybyggnationen som beställts av grundskoleförvaltningen.

Läs mer om skolans verksamhet

Påvelundsskolans hemsida

En röd tegelbyggnad i vinkel  med ett stort glasparti. I förgrunden en skolgård med träd.
Visionsbild av Wahlström & Steijner arkitekter.
Tredimensionell skiss av en röd tegelbyggnad i anslutning till äldre byggnader, sedd lite från ovan.
Visionsbild av Wahlström & Steijner arkitekter.

Kontaktperson

Gustav Bäckman

Projektledare stadsfastighetsförvaltningen

E-post: gustav.backman@stadsfast.goteborg.se

Kontakt för övriga frågor

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}