Till sidans huvudinnehåll
Bild på förskolans uteplats där barn leker med sina föräldrar. I bakgrunden syns förskolan med ljus träfasad.

Förskolan Biskopsgatan 8 - nybyggnad

Den nya förskolan på Biskopsgatan blir ett välkommet tillskott i Lundby, ett område där fler förskoleplatser behövs.

Vad?

På det som tidigare har varit en fotbollsplan, fanns sedan 2012 en provisorisk förskola med tidsbegränsat bygglov. Efter att detaljplanen varit ute på samråd och antagits 2019 kunde planerna på en större och permanent förskola bli verklighet. Förskolan byggs i två våningar med sedumtak för att främja den biologiska mångfalden med pollinerande arter, och förses med solceller för produktion av el.

Var?

Förskolan Biskopsgatan 8 ligger nära Bräckeskolan i ett äldre småhusområde i Bräcke.

Varför?

Bräcke är ett populärt bostadsområde för barnfamiljer där behovet av barnomsorg ökar, därför utökas den tillfälliga lösningen med en större permanent förskola.

När?

Den beräknas stå färdig i början av 2024. Verksamheten är flyttad tillfälligt till förskolan Oslogatan medan byggnationen av nya förskolan på Biskopsgatan pågår.

Vem?

Stadsfastighetsförvaltningen är projektansvarig och beställare på uppdrag av förskoleförvaltningen. Entreprenör för byggprojektet är inte upphandlad ännu.

Läs mer om förskolans verksamhet

Kontaktperson

Daniel Estling

Projektledare

E-post: daniel.estling@stadsfast.goteborg.se

Övrig kontakt

För övriga frågor kontakta Göteborg Stads kontaktcenter

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

${loading}