Till sidans huvudinnehåll
Bild på södra älvstranden med Göta Älv i förgrunden och byggnader längs älvkanten

Södra Älvstranden

Södra Älvstranden genomgår en omfattande utveckling där tre stora projekt pågår samtidigt. De tre projekten är Masthuggskajen, Skeppsbron och del av Västlänken. Skeppsbron är en viktig knutpunkt för kollektiv- och färjetrafik över älven och här ska byggas fler bostäder när ny detaljplan är klar. Masthuggskajen pågår och här ska det byggas cirka 1 300 nya bostäder, arbetsplatser, förskolor och hotell. Vad gäller Västlänkens del utanför Göteborgsoperan så går arbetet mot sitt slut, men det kommer ta tid innan man kan fortsätta arbetet ovan jord.

Om Södra Älvstranden

Södra Älvstranden öppnar innerstaden mot älven och skapar en hållbar stadsdel där människor kan bo, arbeta och mötas. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, hotell, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av områdena Masthuggskajen och Skeppsbron.

Fördjupad översiktsplan Södra Älvstranden

Att färjeterminalerna på södra älvstranden ska flytta ger helt nya förutsättningar för stadsutveckling i området. Här kan till exempel stadslivet i Majorna och Linné möta älven på sikt. I området pågår planering i flera tidsperspektiv. Utbyggnaden av Masthuggskajen, stadsutveckling vid Jaegerdorffsplatsen och planering av Lindholmsförbindelsen är några exempel där de olika pusselbitarna behöver läggas ihop till en helhet. För att få en långsiktig planering av området har arbetet med en ändring av översiktsplanen startat.

Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.

Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. I oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige att pausa genomförandet av befintlig detaljplan och att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en helt ny detaljplan för området.
${loading}