Till sidans huvudinnehåll
Bild på södra älvstranden med Göta Älv i förgrunden och byggnader längs älvkanten

Södra Älvstranden

Södra Älvstranden öppnar innerstaden mot älven och skapar en hållbar stadsdel där människor kan bo, arbeta och mötas. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, hotell, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av områdena Masthuggskajen och Skeppsbron.

Om Södra Älvstranden

Södra Älvstranden öppnar innerstaden mot älven och skapar en hållbar stadsdel där människor kan bo, arbeta och mötas. Här planeras för en ny mötesplats med ett tydligt kajstråk, en levande och tät stadsdel med plats för bostäder, butiker, hotell, restauranger och arbetsplatser. Södra Älvstranden består av områdena Masthuggskajen och Skeppsbron.

Fördjupad översiktsplan Södra Älvstranden

Att Stena Lines färjeterminal ska flytta ger helt nya förutsättningar för stadsutveckling längs södra älvstranden. Här kan till exempel stadslivet i Majorna och Linné möta älven på sikt. För att få en långsiktig planering av området har arbetet med en fördjupning av översiktsplanen startat.

Gullbergsvass

Idag kan Gullbergsvass uppfattas som en anonym del av staden, men här planeras för en helt ny stadsdel som knyter samman fem stadsdelar. I Gullbergsvass kommer 20 000 människor att bo och lika många kommer att arbeta här. Utvecklingen av området ligger längre fram i tiden, men redan nu finns idéer om att göra det mer tillgängligt och kanske utveckla kajstråket längs Drömmarnas kaj och Falutorget.

Masthuggskajen

Med utvecklingen av Masthuggskajen växer stadens centrum västerut. De gamla kvarteren ska kompletteras med nya bostäder, restauranger, förskolor, arbetsplatser och hotell. Området ska bli grönare med två nya parker och den nya halvön och ett levande kajstråk längs älven kommer ta göteborgare och besökare närmare vattnet.

Skeppsbron

Planen för Skeppsbron är att området ska bli göteborgarnas nya, centrala mötesplats vid älven. I oktober 2023 beslutade kommunfullmäktige att pausa genomförandet av befintlig detaljplan och att ge stadsbyggnadsnämnden i uppdrag att utreda förutsättningarna för och konsekvenserna av en helt ny detaljplan för området.
${loading}