Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över södra älvstranden med Oscarsleden, villor, flerbostadshus och prakeringar.

Fördjupad översiktsplan Södra Älvstranden

Att färjeterminalerna på södra älvstranden ska flytta ger helt nya förutsättningar för stadsutveckling i området. Här kan till exempel stadslivet i Majorna och Linné möta älven på sikt. I området pågår planering i flera tidsperspektiv. Utbyggnaden av Masthuggskajen, stadsutveckling vid Jaegerdorffsplatsen och planering av Lindholmsförbindelsen är några exempel där de olika pusselbitarna behöver läggas ihop till en helhet. För att få en långsiktig planering av området har arbetet med en ändring av översiktsplanen startat.

Vad?

Arbetet med en ändring av översiktsplanen har startat genom en fördjupning för södra älvstranden, från Klippan till Järnvågen. Översiktsplanen tar ett grepp om staden i ett längre perspektiv och en fördjupning innebär att ett geografiskt området undersöks extra noga. En översiktsplan är översiktlig – och det är även en fördjupning men den går mer på djupet i det avgränsade området. I dag är stora delar av området industrimark för hamnverksamhet. Arbetet ska pröva en förändrad markanvändning som går mot blandstad och en utvidgad innerstad vid älven. 

Var?

Fördjupningen av översiktsplanen gäller den del av södra älvstranden som sträcker sig mellan Klippan och Järnvågen, från Götatunnelns mynning till Älvsborgsgatan – och från älven till Karl Johansgatan.

Varför?

När färjeterminalerna flyttar så innebär det nya möjligheter för stadsutveckling i området. På längre sikt innebär det att staden kan möta älven här, över Oscarsleden. Det kan också göra det möjligt att åter koppla stadsdelarna Majorna och Linne med älven. 

När?

Arbetet med fördjupning av översiktsplanen pågår nu. Tidplanen siktar mot ett antagande av fördjupningen av översiktsplanen för Södra Älvstranden senast 2026. Tanken är att ha ett förslag att gå på samråd med under hösten 2024. Under hand arbetar vi med inriktningar för planeringsarbetet som till exempel frågor som rör Oscarsledens utveckling och vilket innehåll blandstaden ska ha, som till exempel bostäder, kommunal service och park.

Fördjupning av översiktsplanen har samma tidshorisont som översiktsplanen och blickar alltså mot 2050. Här kommer det att kunna ske stadsutveckling och utbyggnad i etapper över tid – med detaljplanering inom området i närtid och på lång och ännu längre sikt.

För dig som vill veta mer

Mer om Södra Älvstranden

Om översiktsplanering

Projekt på Södra Älvstranden

Masthuggskajen

Skeppsbron

Kontakt

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}