Till sidans huvudinnehåll
Flygvy över södra älvstranden med Oscarsleden, villor, flerbostadshus och prakeringar.

Fördjupad översiktsplan Södra Älvstranden


Att Stena Lines färjeterminal ska flytta ger helt nya förutsättningar för stadsutveckling längs södra älvstranden. Här kan till exempel stadslivet i Majorna och Linné möta älven på sikt. För att få en långsiktig planering av området har arbetet med en fördjupning av översiktsplanen startat.

Vad?

En fördjupning av Göteborgs översiktsplan som berör södra älvstranden, från Klippan till Järnvågen. Översiktsplanen tar ett grepp om staden i ett längre perspektiv och en fördjupning innebär att ett geografiskt området undersöks extra noga. En översiktsplan är översiktlig – och det är även en fördjupning men den går mer på djupet i det avgränsade området.

Var?

Fördjupningen av översiktsplanen gäller den del av södra älvstranden som sträcker sig mellan Klippan och Järnvågen, från Götatunnelns mynning till Älvsborgsgatan – och från älven till Karl Johansgatan.

Varför?

När Stenaterminalen flyttar så innebär det nya möjligheter för stadsutveckling i området. På längre sikt innebär det att staden kan möta älven här, över Oscarsleden. Det skulle vara möjligt att koppla samman stadsdelarna Majorna och Linne med älv.

När?

Arbetet med fördjupning av översiktsplanen pågår nu. Tidplanen siktar mot ett antagande av fördjupningen av översiktsplanen för Södra Älvstranden senast 2026. Tanken är att ha ett förslag att gå på samråd med under hösten 2024.

Fördjupning av översiktsplanen har samma tidshorisont som översiktsplanen och blickar alltså mot 2050. Här kommer det att kunna ske stadsutveckling och utbyggnad i etapper över tid – med detaljplanering inom området i närtid och på lång och ännu längre sikt.


För dig som vill veta mer

Mer om Södra Älvstranden

Om översiktsplanering

Projekt på Södra Älvstranden

Masthuggskajen

Skeppsbron


Kontakt

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}