Till sidans huvudinnehåll

Skolkort, skolskjuts i gymnasieskolan

Är du skriven i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort för kollektivtrafik till och från skolan. Om du av medicinska skäl eller olycksfall behöver åka taxi till och från skolan under en period kan du ansöka om tillfällig elevresa. Du som inte kan resa kollektivt till gymnasiet kan ansöka om skolskjuts.

Skolkort, resor i gymnasieskolan

Är du skriven i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort för dagliga resor till och från skolan.

Sommarlovskort

Göteborgs Stad har beslutat att ge alla skolungdomar från årskurs 6 i grundskolan och anpassad grundskola till årskurs 2 på gymnasiet och anpassad gymnasieskola sommarlovskort för kollektivtrafiken.

Tillfällig elevresa

Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din gymnasieskola, kan du ansöka om tillfällig elevresa. Då kan du få åka taxi till och från skolan tillfälligt under en period.

Skolskjuts

Du som går på gymnasiet och av någon anledning inte själv kan ta dig till skolan kan ansöka om skolskjuts hos serviceresor. Går du på anpassad gymnasieskola och har behov av skolskjuts vänder du dig till utbildningsförvaltningen.
${loading}