Till sidans huvudinnehåll

Tillfällig elevresa i gymnasieskolan


Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din gymnasieskola, kan du ansöka om tillfällig elevresa. Då kan du få åka taxi till och från skolan tillfälligt under en period.

Tillfällig elevresa vid olycksfall

Om du tillfälligt behöver åka taxi till och från skolan på grund av ett olycksfall (gäller också vid olycksfall/skador under idrottsträning eller match), så gäller följande rutin:

  • Om olyckan skedde på fritiden, det vill säga utanför skoltid, ska du i första hand kontakta ditt privata försäkringsbolag och därefter kontakta Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Länsförsäkringar kommer att stå för kostnaden för din självrisk.
  • Om olyckan skedde på skoltid, anmäl skadan direkt till Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän som ansvarar för Göteborgs Stads elevförsäkringar. Se kontaktuppgifter hos Länsförsäkringar: www.lansforskaringar.se/gbgstad, eller kontakta dem via e-post: info@gbg.lansforsakringar.se
  • På webbplatsen väljer du "Anmäl skada", fyller i skadeanmälan och mejlar ett läkarintyg eller elevreseintyg där det framgår hur länge eleven behöver åka taxi. 
  • Innan du beställer taxiresorna till och från skolan måste du få en bekräftelse från Länsförsäkringar Göteborg och Bohuslän. Du når dem på telefon 031-63 80 00.

Tillfällig elevresa vid sjukdom

Om du tillfälligt behöver åka taxi till och från din gymnasieskola på grund av medicinska skäl kan du ansöka om tillfällig elevresa. För att kunna göra det måste du vara skriven i Göteborg och ha ett läkarintyg som styrker dina skäl. Tillfällig elevresa kan inte sökas av dig som har ett färdtjänsttillstånd. Så här går det till:

  • Utbildningsförvaltningen fattar beslut om du ska få tillfällig elevresa med taxi, och beställer resorna hos Serviceresor.
  • Du eller din vårdnadshavare ringer Serviceresor på telefon 031-368 25 50 för att meddela vilka tider du ska åka till och från skolan. 
  • Har du frågor, kontakta Anette Niklasson på telefon 031-367 31 14.

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om tillfällig elevresa så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}