Skolkort, skolskjuts

Skolkort, resor i gymnasieskolan

Är du skriven i Göteborg och går på gymnasiet kan du få skolkort för dagliga resor till och från skolan.

Tillfällig elevresa

Om du av medicinska skäl eller på grund av ett olycksfall behöver extra hjälp att ta dig till din gymnasieskola, kan du ansöka om tillfällig elevresa. Då kan du få åka taxi till och från skolan tillfälligt under en period.

Skolskjuts

Du som går på gymnasiet och av någon anledning inte själv kan ta dig till skolan kan ansöka om skolskjuts. Går du på gymnasiesärskola och har behov av skolskjuts vänder du dig till utbildningsförvaltningen.