Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Anpassningar och stöd i gymnasieskolan

Sjukhusundervisning

Barn och ungdomar som ligger på sjukhus kan studera vid sjukhusundervisningen när de inte kan vara på sin vanliga skola. Undervisningen anpassas efter elevens förmåga och behov.

Funktionsnedsättning, tillgänglighet

Gymnasieskolorna i Göteborgs Stad ska arbeta med aktiva åtgärder för att skapa trygga, tillgängliga och icke-diskriminerande miljöer.

Undervisning i modersmål

Pratar du ett annat språk än svenska hemma? Då kan du få läsa kurser i ditt modersmål. Du kan välja att läsa modersmål som ditt individuella val, utökat program eller som ersättning för ett annat språk än svenska och engelska.

Nationella minoritetsspråk

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du rätt till modersmålsundervisning.
${loading}