Till sidans huvudinnehåll

Anpassningar och stöd i gymnasieskolan

Sjukhusundervisning

Barn och ungdomar som ligger på sjukhus kan studera vid sjukhusundervisningen när de inte kan vara på sin vanliga skola. Undervisningen anpassas efter elevens förmåga och behov.

Funktionsnedsättning, tillgänglighet

Gymnasieskolorna i Göteborgs Stad ska arbeta med aktiva åtgärder för att skapa trygga, tillgängliga och icke-diskriminerande miljöer.

Undervisning i modersmål

Pratar du ett annat språk än svenska hemma? Då kan du få läsa kurser i ditt modersmål. Du kan välja att läsa modersmål som ditt individuella val, utökat program eller som ersättning för ett annat språk än svenska och engelska.

Nationella minoritetsspråk

Om du tillhör någon av de nationella minoriteterna har du rätt till modersmålsundervisning.
${loading}