Till sidans huvudinnehåll

Funktionsnedsättning, tillgänglighet i gymnasieskolan


Gymnasieskolorna i Göteborgs Stad ska arbeta med aktiva åtgärder för att skapa trygga, tillgängliga och icke-diskriminerande miljöer.

Om du som elev har en funktionsnedsättning och är i behov av stöd ska du ha möjlighet att nå utbildningsmålen på lika villkor som andra. Har dina behov inte uppmärksammats så prata med din rektor för att få det stöd du behöver. 

Göteborgs Stad har som mål att göra staden tillgänglig för alla. Läs mer om arbetet med tillgänglighet och användbarhet här. 

För att få information om den fysiska tillgängligheten på kommunens skolor kan du antingen kontakta respektive skola eller hitta informationen i Tillgänglighetsdatabasen

Kontakta utbildningsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor om tillgänglighet i gymnasieskolan så kan du kontakta utbildningsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Skånegatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.986475341390886,57.7002327273884] }, "properties":{ "title":"Utbildningsförvaltningen", "content":"Skånegatan 20" } }]

Postadress

Box 5428
402 29 Göteborg

${loading}