Till sidans huvudinnehåll

Specialförskolor för barn med funktionsnedsättning

För de barn som har mer omfattande funktionsnedsättningar finns i Göteborgs Stad ett antal specialförskolor med olika inriktningar. Upptagningsområdet är hela Göteborg. Även vårdnadshavare till barn i grannkommuner kan söka, men förtur ges till folkbokförda i Göteborg.

För barn med flerfunktionsnedsättningar

Welandergatan 37

På förskolan Welandergatan i Kärralund finns Broströmsgårdens specialförskola för barn med omfattande funktionsnedsättningar, både fysiskt och intellektuellt. I nuläget erbjuder förskolan sju platser.

På förskolan arbetar kompetent och engagerad personal som gör allt för att barnen ska få trygghet och stimulans. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare och specialpedagog.

Förskolan Welandergatan 37

Arves Marias väg 21

På förskolan Arves Marias väg 21 i Tuve finns specialförskola för barn med flera olika funktionsnedsättningar. Det handlar till exempel om utvecklingsstörning i kombination med syn- eller hörselnedsättning, nedsatt rörelseförmåga av olika grad eller andra omfattande funktionsnedsättningar.

På specialförskolan får barnen det stöd som de behöver för att utvecklas efter sina egna specifika förutsättningar.

Förskolan Arves Marias väg 21

Stegen

På Bräcke Diakoni finns specialförskolan Stegen, vilken är en fristående verksamhet.

Förskolan Stegen på Bräcke Diakonis hemsida

För barn med hörselnedsättning

Bronsåldersgatan 27

På förskolan Bronsåldersgatan 27 i Västra Frölunda finns ett antal platser för barn med hörselnedsättning. För att få en av dessa platser behöver barnet ha en kontakt med Hörselverksamheten.

På förskolan används både tal, tecken som stöd och teckenspråk. För att skapa en optimal hörsel- och kommunikationsmiljö är personaltätheten hög och barngrupperna små. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare och specialpedagog.

Förskolan Bronsåldersgatan 27

För barn med språkstörning

Bronsåldersgatan 90

Förskolan Bronsåldersgatan 90 ligger i Västra Frölunda och har platser för barn med diagnostiserad språkstörning, uppdelade på två avdelningar. På förskolan arbetar förskollärare med specialkompetens och logoped.

Förskolan Bronsåldersgatan 90

För barn med autism

Kålhagen 2

På förskolan Kålhagen 2 i Torslanda finns avdelningen Nallen, vilken är en specialförskola för barn med diagnostiserad autism.

Större delen av dagen består av individanpassad träning och aktiviteter både i grupp och enskilt med pedagog. Personalgruppen består av förskollärare, barnskötare och specialpedagog. Verksamheten har hög personaltäthet och personal med många års erfarenhet av autism.

Förskolan Kålhagen 2

Folder som listar specialförskolorna

Folder som listar ovanstående specialförskolor, för utskrift

Skriv ut A5-foldern i A4 format i färg, med dubbelsidig utskrift och där plats för bindning är på kortsidan [vänster].

Kontakta förskoleservice

Har du synpunkter eller frågor om specialförskolor så kan du kontakta förskoleservice.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 09 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestads Torg 5

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.004993970299916,57.727959886790366] }, "properties":{ "title":"Förskoleservice", "content":"Gamlestads Torg 5" } }]

Postadress

Box 1116
405 23 Göteborg

Hitta rätt stöd

Omsorg och stöd

Kommunens stöd

Du som bor i Göteborg ska kunna vara självständig och delaktig utifrån dina egna förutsättningar. Här hittar du information om hur kommunen kan hjälpa till när du har behov av stöd och hjälp i vardagen.

Omsorg och stöd

Lots för barn med funktionsnedsättning

Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning erbjuder information och vägledning om vilket stöd som finns i samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

Kommun och politik

Tillgänglighet

Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med bland annat tillgängliga miljöer.

${loading}