Till sidans huvudinnehåll
Pedagog hjälper ett barn. Två andra barn i förgrunden leker.

Barn och familj i behov av stöd

Ibland behöver familjer och barn extra stöd, exempelvis när det gäller barnets utveckling och hälsa. Här hittar du information om hur vi jobbar med barn i behov av stödinsatser i förskolan och vilket stöd som Göteborgs Stad erbjuder familjer och barn. Du kan också läsa om specialförskolor och stöd för barn med funktionsnedsättningar.

Barnhälsa och barn i behov av stödinsatser

Ibland behöver familjer och barn extra stöd, exempelvis när det gäller barnets utveckling och hälsa. Vill du prata om möjligheter till stöd för ditt barn kan du kontakta ansvarig rektor för förskolan eller pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare).

Specialförskolor för barn med funktionsnedsättning

För de barn som har mer omfattande funktionsnedsättningar finns i Göteborgs Stad ett antal specialförskolor med olika inriktningar. Upptagningsområdet är hela Göteborg. Även vårdnadshavare till barn i grannkommuner kan söka, men förtur ges till folkbokförda i Göteborg.

Hitta rätt stöd i Göteborgs Stad

Stöd till familj, barn och ungdom

Göteborgs Stad erbjuder familje- och föräldrastödjande insatser i form av föräldrautbildning, familjerådgivning och stöd i juridiska frågor.

Stöd för barn med funktionsnedsättning

Här kan du läsa om vilket stöd du kan få i kommunen om du har ett barn med  funktionsnedsättningar. Du kan också läsa om de specialförskolor som riktar sig mot barn med olika typer av funktionsnedsättning.

Relaterad information

Lots för barn med funktionsnedsättning

Du som vårdnadshavare eller anhörig till ett barn med funktionsnedsättning behöver ofta många olika typer av stöd. I Göteborg finns "Lots för barn med funktionsnedsättning" med personer som guidar dig till rätt hjälp och rätt instans.

Tillgänglighet vid funktionsnedsättning

För att du eller ditt barn som har en funktionsnedsättning ska kunna utnyttja Göteborgs Stads tjänster och service krävs att lokaler, byggnader, gator och information är anpassade så de är tillgängliga. Här kan du läsa mer om tillgänglighet i Göteborgs Stad.

${loading}