Till sidans huvudinnehåll

Riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl

Det är alkohollagen som reglerar vad som krävs för att få servera alkohol och sälja folköl. Varje kommun ska ha riktlinjer för hur de tillämpar reglerna för alkoholservering. Här hittar du Göteborgs Stads riktlinjer.

Syftet med alkoholpolitiska riktlinjer

Meningen med kommunala riktlinjer för alkoholservering är att skapa:

 • Förutsebarhet: Du ska kunna veta på förhand vad som krävs av dig och din verksamhet för att få tillstånd.
 • Likabehandling: Alla ansökningar inom kommunen ska behandlas efter samma kriterier.

Områden som riktlinjerna tar upp

 • Information och kontakt
 • Ansöka om ett serveringstillstånd
 • Handläggningstider
 • Lämplighetsprövning
 • Kunskapsprov
 • Serveringstider
 • Yttranden från den egna och andra myndigheter
 • Serveringstillstånd kan förenas med villkor
 • Matutbud
 • Lokaler
 • Särskilt om vissa tillstånd
 • Kontroll av serveringstillstånd
 • Folkölsförsäljning
 • Kontroll av folkölsförsäljning

Aktuella riktlinjer

Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl beslutades av miljö- och klimatnämnden den 25 januari 2022 och började gälla den 28 juni 2022. Riktlinjerna revideras vid behov.

Här kan du läsa riktlinjerna för Göteborgs Stad i sin helhet:
Göteborgs Stads riktlinjer för alkoholservering samt försäljning av folköl

Kontakta tillståndsenheten

Har du synpunkter eller frågor kring riktlinjerna så kan du kontakta tillståndsenheten via telefon.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Serveringstillstånd/ Tillståndsenheten", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}