Till sidans huvudinnehåll

Ansök om tobakstillstånd

Om du vill sälja tobak måste du först ansöka om tillstånd hos kommunen. Du får inte börja sälja tobak förrän du fått tillståndet.

Här ansöker du om tillstånd att få sälja tobak i Göteborg. Du kan ansöka om ett tillstånd för att sälja till konsumenter, antingen från en butik eller på distans till exempel via internet. Om du ska sälja till butiker behöver du ett tillstånd för att sälja tobak genom partihandel.

Samverkan med kranskommuner upphör

Från 30 juni 2023 avslutas Göteborgs Stads samverkan med Ale, Stenungsund, Öckerö, Härryda, Partille, Kungälv, Lerum och Mölndal. Det betyder att vi inte längre handlägger tillståndsärenden åt andra kommuner.

 • Du som planerar att söka tillstånd eller bedriver verksamhet i Ale, Stenungsund, Öckerö, Härryda, Partille, Kungälv eller Lerum ombeds att från och med 1 juli 2023 vända dig till Partille kommun med din ansökan eller för information.
 • Om du planerar att starta eller har verksamhet i Mölndal så vänder du dig till Mölndals Stad för mer information.

I de fall du redan skickat en ansökan till Göteborgs Stad så kommer vi att fortsätta handlägga den till dess ett beslut är fattat.

Detta krävs för att få tillstånd

 • Du måste vara lämplig, vilket innebär att vi kommer att ställa frågor om dig till bland annat skatteverket och polismyndigheten.
 • Om du inte har betalat dina skatter i tid eller om du har begått brott så kanske du inte kan få tillstånd att sälja tobak.
 • Om du ska sälja tobak så är det många regler som du måste kunna. Bland annat måste du veta att du inte får sälja tobak till personer under 18 år, tobaken du säljer ska ha korrekta hälsovarningar, marknadsföring får inte vara påträngande och du måste sätta upp skyltar som informerar om 18-årsgränsen.

Du betalar en avgift för ansökan

Det kostar pengar att ansöka om tillstånd. Pengarna betalas inte tillbaka om du får avslag på din ansökan. Om du får ett tillstånd ska du även betala en årlig tillsynsavgift. Läs mer på sidan Regler och avgifter för försäljning av tobak

Längre handläggningstider för tillståndsansökningar

Just nu är trycket högt på tillståndsenheten och handläggningstiderna är därför längre än vanligt. Vi ber om överseende med detta.

Information om ansökan

I anvisningarna för ansökan om försäljningstillstånd för tobak kan du se vilka dokument du måste lämna in tillsammans med din ansökan.

Du kan också läsa mer på sidan Regler och avgifter

Så här ansöker du

 1. Läs Anvisning till ansökan om försäljningstillstånd för tobak
 2. Fyll i blanketten Ansökan om försäljningstillstånd för tobak
 3. Fyll i blanketten Finansieringsplan vid ansökan om försäljningstillstånd för tobak
 4. Skriv ett egenkontrollprogram, se Anvisning till egenkontrollprogram för försäljning av tobaksvaror
 5. Skicka de handlingar som står listade i anvisningarna till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Anmäl förändringar i ditt bolag

Du ska alltid anmäla till tillståndsenheten om det kommer in nya personer i bolaget. Det kan gälla till exempel firmatecknare, VD, bolagsmän, aktieägare eller finansiärer. Det beror på att alla personer som har ett betydande inflytande i bolaget eller verksamheten måste prövas av tillståndsenheten. 

Du kan även behöva anmäla andra förändringar i verksamheten. Se Anvisning till anmälan om förändring i ägande för mer information.

Om du som har tobakstillståndet inte själv anmäler väsentliga förändringar i verksamheten, anses det vara en brist. En sådan brist kan leda till att tillståndsenheten ifrågasätter ditt tillstånd.

Så här gör du för att anmäla förändringar

 1. Läs Anvisning till anmälan om förändring i ägande
 2. Fyll i blanketten Anmälan om förändring
 3. Fyll i blanketten Finansieringsplan vid ändrade ägarförhållanden
 4. Skicka de handlingar som står listade i anvisningarna till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Vad händer sedan?

När vi fått din ansökan gör vi en utredning för att kontrollera om du kan få ett tillstånd. Om du till exempel är straffad eller inte betalat dina skatter så är det inte säkert att du får ett tillstånd. Om du inte får ett tillstånd så kan du överklaga beslutet till domstol.

Om du får ett tillstånd så måste du även fortsatt visa att du sköter din bokföring, betalar dina skatter i tid och inte begår något brott.

Sluta sälja tobak?

Om du tänker sluta sälja tobak ska du anmäla det till tillståndsenheten.

Fyll i blanketten Anmälan om upphörande av försäljningstillstånd för tobak:
Anmälan om upphörande av försäljningstillstånd för tobak

Skicka den till miljoforvaltningen@miljo.goteborg.se

Lagen vi följer

Kommunens regler kring tobakstillstånd utgår från Lagen om tobak och liknande produkter

Kontakta tillståndsenheten

Har du synpunkter eller frågor kring ansökan så kan du kontakta tillståndsenheten.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Serveringstillstånd/ Tillståndsenheten", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

${loading}