Till sidans huvudinnehåll

Karta för vattenskyddsområden i Göteborg

Här ser du en karta över våra fyra vattenskyddsområden i Göteborg. De fyra områdena är Göta älvs vattenskyddsområde, Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde, Delsjöarnas vattenskyddsområde och Kallebäcks källa.

Göta älvs vattenskyddsområde

Vattenskyddsområdet för Göta älv inrättades 2004. Det sträcker sig från Lärjeåns mynning i söder till Surte i Ale kommun i norr.

Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde

Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde (Gävso) trädde i kraft 2022 och sträcker sig över sex kommuner utmed älven: Vänersborg, Trollhättan, Lilla Edet, Ale, Kungälv och Göteborg. 

Delsjöarnas vattenskyddsområde

Delsjöarnas vattenskyddsområde innefattar Stora och Lilla Delsjön och några mindre sjöar norr om Lilla Delsjön.

Kallebäcks källa

Kallebäcks källa är en mindre grundvattentäkt. Till den hör en vattendom med föreskrifter.

Skyddsföreskrifter och tillsynsmyndighet

För alla vattenskyddsområdena finns det skyddsföreskrifter. De hittar du på vår sida "Regler för vattenskyddsområde".

Miljöförvaltningen är tillsynsmyndighet och tar emot anmälan och ansökan om tillstånd. Anmäl eller ansök om tillstånd inom vattenskyddsområde

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor som rör vattenskyddsområden kan du kontakta oss.

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Ring 112 vid akut fara för vattenkvalitén

Upptäcker du att det finns en risk för att vattnet förorenas ska du kontakta SOS Alarm, telefon 112.

${loading}