Till sidans huvudinnehåll

Vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis genom hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Karta för vattenskyddsområden

Här ser du kartan över vattenskyddsområden i Göteborg.

Regler för vattenskyddsområden

Reglerna för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet gäller både företagare och privatpersoner. För flera aktiviteter och verksamheter krävs tillstånd eller att du gör en anmälan.

Anmäl eller ansök om tillstånd inom vattenskyddsområde

För Göta älvs vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Så här gör du för att anmäla eller ansöka om tillstånd för verksamheter inom området.
${loading}