Till sidans huvudinnehåll

Vattenskyddsområde

Inom ett vattenskyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet på både kort och lång sikt, exempelvis genom hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel.

Karta för vattenskyddsområden i Göteborg

Här ser du en karta över våra fyra vattenskyddsområden i Göteborg. De fyra områdena är Göta älvs vattenskyddsområde, Göta älvs och Vänersborgsvikens vattenskyddsområde, Delsjöarnas vattenskyddsområde och Kallebäcks källa.

Regler för vattenskyddsområden

Reglerna för vad som är tillåtet i vattenskyddsområdet gäller både företagare och privatpersoner. För flera aktiviteter och verksamheter krävs tillstånd eller att du gör en anmälan.

Anmäl eller ansök om tillstånd inom vattenskyddsområde

För Göta älvs vattenskyddsområde gäller särskilda regler. Så här gör du för att anmäla eller ansöka om tillstånd för verksamheter inom området.
${loading}