Till sidans huvudinnehåll

Hantera vatten och avlopp

Avloppsvattnet går till Ryaverket

Gryaab tar hand om avloppsvattnet i Göteborg. Det är livsviktigt att inte fel saker hälls ut i avloppet!

Kolreaktivering

När det regnar riktigt, riktigt mycket behöver vattnet någonstans att ta vägen. Om avloppsrören blir fulla, till exempel vid ett skyfall, tar vattnet andra vägar. Hur mycket vatten får plats hos dig?

Riktvärden för utsläpp av förorenat vatten

Förorenat vatten kan uppstå vid olika typer av verksamheter, till exempel tvättning och borttagning av färg från tak och fasader, länsvatten från marksaneringsprojekt och dagvatten från trafikerade och urbana ytor. Riktlinjerna är till hjälp för dig som driver företag eller är fastighetsägare.
${loading}