Till sidans huvudinnehåll

Djurhållning

Här hittar du de regler som gäller kring djurhållning i Göteborg.

Regler för djurhållning

Du behöver inte ha tillstånd från miljöförvaltningen för att ha husdjur. Däremot måste du söka tillstånd från länsstyrelsen om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur. Du ska också registrera platsen hos Jordbruksverket om du håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Regler för lagring av gödsel

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten. Här får du information om hur du ska lagra och sprida gödsel så att du undviker problem med övergödning i ytvatten och höga nitrathalter i grundvatten.
${loading}