Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Djurhållning

Här hittar du de regler som gäller kring djurhållning i Göteborg.

Regler för djurhållning

Du behöver inte ha tillstånd från miljöförvaltningen för att ha husdjur. Däremot måste du söka tillstånd från länsstyrelsen om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur. Du ska också registrera platsen hos Jordbruksverket om du håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Regler för lagring av gödsel

Stallgödsel innehåller stora mängder kväve och fosfor som kan läcka ut till yt- och grundvatten. Här får du information om hur du ska lagra och sprida gödsel så att du undviker problem med övergödning i ytvatten och höga nitrathalter i grundvatten.
${loading}