Till sidans huvudinnehåll

Regler för djurhållning


Du behöver inte ha tillstånd från miljöförvaltningen för att ha husdjur. Däremot måste du söka tillstånd från länsstyrelsen om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur. Du ska också registrera platsen hos Jordbruksverket om du håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap.

Inget krav på tillstånd i Göteborg

I Göteborg behöver du inte ha tillstånd från miljöförvaltningen för att ha orm, nötkreatur, häst, get, får, svin, pälsdjur eller fjäderfä. 

En del kommuner har krav på tillstånd, men kommunfullmäktige i Göteborg beslutade 2013 att ta bort tillståndskravet från de lokala föreskrifterna för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Motiveringen var att det sällan uppstår några problem kring djurhållning och att tillståndskravet innebär en obefogad begränsning av människors frihet. 

Djur får inte orsaka olägenhet

Även om det inte finns krav på tillstånd i Göteborg, så får inte djurhållningen orsaka olägenhet för närboende, till exempel i form av ljud eller lukt. Om miljöförvaltningen får in ett klagomål på djurhållning kan vi starta en utredning. Om det visar sig att djurhållningen kan innebära en olägenhet för närboende har vi möjlighet att begränsa eller förbjuda djurhållningen i det enskilda fallet.

Detta behöver du söka tillstånd för och registrera

Du måste du söka tillstånd enligt djurskyddslagen om du yrkesmässigt eller i större omfattning föder upp, förvarar eller utfodrar djur. Sådant tillstånd söker du hos Länsstyrelsen.

Om du håller fjäderfän eller andra fåglar i fångenskap ska du registrera platsen hos Jordbruksverket. Syftet är att Jordbruksverket ska kunna spåra djuren om det blir ett sjukdomsutbrott. 

Så här tar du hand om döda djur

Häst

Det är tillåtet att gräva ner sin döda häst på tomten men du måste följa kommunens anvisningar. Nedgrävningen ska ske på sådant djup att andra djur hindras från att gräva upp den döda hästen. Ta hänsyn till följande:

Avståndet från nedgrävningsplatsen till närmaste bostad, vattentäkt eller ytvatten ska vara minst 200 meter. Avståndet från botten av graven till högsta grundvattenyta under året ska vara minst en meter. Nedgrävning får inte ske inom skyddsområde för vattentäkt.

Jordarten bör vara sand, grus eller morän. Det är en fördel om underliggande jordlager utgörs av lera eller silt. Om du är osäker eller vill veta mer kan du kontakta miljöförvaltningen.

Kor, grisar med mera

Djur inom lantbruket som kor, grisar, får och getter räknas till produktionsdjur och får inte grävas ner utan ska lämnas till godkända anläggningar för att slutligen gå till förbränning. Mer information finns på Jordbruksverkets webbplats

Mer information

Jordbruksverkets information om djur

Länsstyrelsen i Västra Götaland informerar om djurskydd

Så här tar du hand om ett dött djur

Kontakta miljöförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring djurhållning i Göteborg så kan du kontakta miljöförvaltningen via Göteborgs Stads kontaktcenter.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Karl Johansgatan 23

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.92664117990286,57.69694913471715] }, "properties":{ "title":"Miljöförvaltningen", "content":"Karl Johansgatan 23" } }]

Postadress

Box 7012
402 31 Göteborg

Öppettider

${loading}