Till sidans huvudinnehåll

Regler för starttillstånd


För att få gräva i kommunens gata måste du ha ett starttillstånd. Här kan du läsa om vilka regler som gäller för att få tillstånd att gräva i stadens gator.

Avtal enligt "Blå boken"

Ska du gräva i gatan måste du ha ett avtal med stadsmiljöförvaltningen, där du och stadsmiljöförvaltningen kommit överens om vilka regler som gäller. 

Bestämmelser för arbeten inom gatu- och spårområden i Göteborg (Blå boken)

Samråd, samordning och ledningsläge

När du ansöker om starttillstånd ska du samråda med olika berörda parter. Det kan vara kollektivtrafik, räddningstjänst, boende, näringsidkare eller andra anläggningsägare. Du ska välja både arbetsmetoder och tidpunkter, så att grävningen stör omgivningen så lite som möjligt. Du måste alltid garantera tillgängligheten och säkerheten i samband med grävningen. Innan du har kommit så långt har du normalt sett redan kontrollerat vad som finns i marken där du tänker gräva, och fått ett så kallat ledningsläge av stadsmiljöförvaltningen. Du ska anmäla när du ska påbörja och avsluta arbetet.

Tillfälliga trafikanordningsplaner (TA-planer)

När du sätter igång måste du tänka på den övriga trafiken och tillgängligheten på gatan. Därför måste du ha en tillfällig trafikanordningsplan, granskad av stadsmiljöförvaltningen. Den ska visa hur olika trafikantgrupper kan ta sig förbi arbetsområdet. Du som är entreprenör ansvarar för att märka ut skyltar och avstängningar, och för att utföra tillräckliga skyddsåtgärder.

Ska du arbeta i spårområde måste din personal ha både säkerhetsutbildning och vara examinerade för uppdraget. Säkerhetskraven för starkström i luftledningarna och tung spårvägstrafik på spåren – oftast i blandtrafik – ställer mycket högre krav på personalen.

Tillfälliga trafikanordningsplaner i Teknisk Handbok

Schaktkontroll

När du är klar ska du återställa ytan som du grävt upp till minst samma standard som tidigare. Oftast gör kommunen en syn innan du börjar gräva och kontrollerar sedan hur området ser ut efter arbetet är klart. Är det en relativt nylagd gata eller om du har grävt upp gatan i stor omfattning, läggs hela gatan om med ny beläggning.

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om starttillstånd så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}