Till sidans huvudinnehåll

Goteborg.se ligger nere på söndag 16 juni kl. 9-15

Senast uppdaterad: 14 juni 2024 klockan 10:33

På söndag 16 juni utför vi underhåll på goteborg.se. Det innebär att goteborg.se ligger nere ungefär klockan 9-15, men det kan bli klart tidigare. Vi hoppas att det inte skapar problem för dig och att du har möjlighet att besöka webbplatsen en annan tid.

Gräva i gatan

Planerar du markarbeten? Alltså att schakta eller gräva i marken? Flera mark- och ledningsägare ska få möjlighet att godkänna ditt arbete innan du startar. Det finns regler och anvisningar som hjälper dig att undvika skador på befintliga anläggningar eller utsätta andra för risker under ditt arbete.

Var ligger VA-ledningarna?

Via webbtjänsten Ledningskollen kommer du i kontakt med alla ledningsägare som har intresse i aktuellt område. Ska du utföra ett uppdrag åt Göteborg Stad ska du istället beställa via Kommunal samlingskarta – då får du samma lägesinformation men den är sammanställd åt dig.

Byggnadsbeskrivning VA-arbeten

Ska du göra ett markarbete på uppdrag av Kretslopp och vatten så är det byggnadsbeskrivningarna här som ska styra ditt arbete.

Inmätning av VA-anläggning

För att ha koll på var ledningarna ligger i marken så mäter vi in det geografiska läget, alltså riktning, lutning och läge, på nylagda ledningar innan vi återställer marken efter grävningen. Utför du arbete åt Kretslopp och vatten omfattar uppdraget inmätning av de anläggningar och ledningar som kopplas in eller är inkopplade på våra anläggningar.

Anvisningar för markarbeten

Planerar du att utföra arbete under mark ska du följa Kretslopp och vattens anvisningar för att  undvika problem som kan bli både kostsamma och tidskrävande.
${loading}