Till sidans huvudinnehåll

Ansök om starttillstånd


Allt arbete i gatu- och spårområde kräver ett avtal med stadsmiljöförvaltningen. För att få gräva i kommunens gata måste du dessutom ha ett starttillstånd.

När ska du söka starttillstånd?

Du behöver ett starttillstånd av stadsmiljöförvaltningen för att gräva i gatan eller nära ett spårområde på kommunens mark. Du kanske ska lägga ledningar av olika slag eller placera något som tillhör en fastighet. Det senare kan gälla allt från grundförstärkning till fettavskiljare.

Så här gör du

 1. 1

  Läs igenom vilka regler som gäller

  Innan du ansöker är det viktigt att du läser igenom vilka regler som gäller. Det är noga reglerat hur du får göra om du ska gräva i stadens gator. De som gräver i stadens gator är oftast professionella entreprenörer som utför arbetet på uppdrag av andra.

  Information om starttillstånd i Teknisk Handbok

 2. 2

  Ta reda på vem som äger marken

 3. 3

  Ta fram trafikföringsprinciper för ditt arbete

  Teknisk Handbok under kapitel 12CE1.11. 

  Skicka in till trafiksamordning@stadsmiljo.goteborg.se. Stadsmiljöförvaltningen bedömer påverkan av trafikföringsprincipen i området. Trafikföringsprincipen är en grund för att kunna få ett starttillstånd. Invänta återkoppling kring trafikföringsprincipen innan du tar fram och skickar in TA-plan för ditt arbete.

 4. 4

  Ta fram TA-plan för ditt arbete

  Teknisk Handbok under kapitel 13A

  Skicka in ett ärende i Artvise 

  Bedöms TA-planen som trafiksäker får du ett granskat exemplar återskickat till dig. Vid arbete i eller i farlig närhet av spårväg ska också samråd ske med planeringsledare spårsäkerhet. Kontakta samrad@sparvagen.goteborg.se

 5. 5

  Kontrollera ledningslägen

  Kontrollera ledningslägen för ditt område mejla berörd ledningsägare att du planerar arbeten. I Ledningskollen ser du vilka du ska kontakta och få ett godkännande av för ditt arbete.

 6. 6

  Ett markavtal upprättas

  Ett markavtal upprättas, som innebär att du åtar dig de krav som finns Teknisk Handbok. Gäller det starttillstånd, se kapitel 15 i Teknisk Handbok, gäller det återställning se kapitel 16 i Teknisk Handbok. Skicka ditt ärende till markavtal@stadsmiljo.goteborg.se.

 7. 7

  Sök polistillstånd

  Du behöver alltid ett polistillstånd om du behöver arbetsbodar eller en upplagsplats i ditt arbetsområde och marken ägs av kommunen. Du söker tillstånd på polisens webbplats.

 8. 8

Kontakta Göteborgs Stad

Har du synpunkter eller frågor om starttillstånd så kan du kontakta Göteborgs Stad.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Postadress

Göteborgs Stad
404 82 Göteborg

Öppettider

${loading}