Till sidans huvudinnehåll

Byggnadsbeskrivning VA-arbeten

Ska du göra ett markarbete på uppdrag av Kretslopp och vatten så är det byggnadsbeskrivningarna här som ska styra ditt arbete.

Dokumenten gäller för markarbeten som innebär ny- och ombyggnation av våra VA-anläggningar. Bestämmelserna gäller också andra arbeten som kan påverka ledningsnätet.

Byggnadsbeskrivning för VA-ledningsarbeten B23

Byggnadsbeskrivning B20

Kontakta Kretslopp och vattens VA-anslutningsenhet

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"VA-anslutning, förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

${loading}