Till sidans huvudinnehåll

Anvisningar för markarbeten


Planerar du att utföra arbete under mark ska du följa Kretslopp och vattens anvisningar för att  undvika problem som kan bli både kostsamma och tidskrävande.

Planerade markarbeten som kan påverka kommunens vatten och avloppsanläggningar ska granskas av Kretslopp och vatten innan du påbörjar arbetet. Vi vill försäkra oss om att du uppfyller våra säkerhetskrav så att varken VA-anläggningar eller säkerhetsklassade anläggningar riskerar att komma till skada. Därför ska du i god tid skicka en remissförfrågan till Kretslopp och vatten. För att du ska få ett svar så snabbt som möjligt är det viktigt att din remiss är tydlig och strukturerad enligt våra anvisningar. Tänk på att remisshanteringen bidrar till att vi kan öka samordningen av våra projekt i staden – det vinner vi alla på!

Anvisningarna hittar du här:

Kretslopp och vattens anvisningar för markarbeten v2

Ska du gräva i stadens gator? 

Ska du utföra arbete i kommunens väg- och bananläggningar måste du ansöka om starttillstånd och få det godkänt hos Trafikkontoret innan du börjar arbeta. Läs mer om hur du ansöker om starttillstånd här.

Kontakta Kretslopp och vattens VA-anslutningsenhet

Telefon och e-post

Telefon
031-368 27 00
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Gamlestadsvägen 317

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.011742272127824,57.75619903235914] }, "properties":{ "title":"VA-anslutning, förvaltningen Kretslopp och vatten", "content":"Gamlestadsvägen 317" } }]

Postadress

Box 123
424 23 Angered

Öppettider

${loading}