Till sidans huvudinnehåll

Ansök om markanvisning


Riktlinje för markanvisning

En översyn den tidigare markanvisningspolicyn har genomförts och policyn har ersatts med en riktlinje för markanvisningar. Denna riktlinje antogs av kommunfullmäktige 2021-05-20 (diarienummer 1529/20). Den nya riktlinjen beskriver hur Göteborgs Stad ska hantera markanvisningar.

Har du frågor, kontakta Joel Blomgren, Mark och boende:

E-post: joel.blomgren@exploatering.goteborg.se

Telefon: 031- 368 12 12

Krav på hur hyreslägenheter förmedlas har tagits bort

Kommunens tidigare krav om att hyreslägenheter som tillkommit genom kommunens markanvisning skulle förmedlas via den av kommunen ägda bostadsförmedlingen Boplats har tagits bort genom fastighetsnämndens beslut i mars 2019. Detta gäller även avtal som redan är tecknande och innehåller sådana krav.

Beslutet överklagades till kammarrätten genom hyresgästföreningen, som ansåg att det stred mot kommunallagen och att beslut om ändring borde fattas av kommunfullmäktige. Domstolen fann att beslutet inte stred mot lagen och att frågan låg inom fastighetsnämndens mandat. Därmed avslogs överklagandet. Domen avkunnades i oktober 2020. 

Information och regler

I e-tjänsten Markanvisningar, som ingår i tjänsten Plan- och byggprojekt, kan du se kommande markanvisningar, de markanvisningar som är öppna för ansökan och vilka som har beslutats. 

Riktlinje för Markanvisningar (kortversion)

Riktlinje för Markanvisningar med anvisning och regler

Markanvisning för hyresrätter Ta del av styrdokumentet för miljöanpassat byggande

Så här gör du

  1. Gå in i tjänsten Markanvisningar och titta om det finns några som är öppna för ansökan
  2. När du hittar ett markanvisningsområde som du är intresserad av och som är öppet för ansökan kan du lämna en ansökan.

  3. I processtegen till höger på sidan finns kraven specificerade för markanvisningen. När du tagit del av all information ska du fylla i det digitala formuläret.  För varje specifikt markanvisningsområde finns det ett digitalt formulär på sidan, där du fyller i dina uppgifter. När det gäller markanvisningstävlingar så ska oftast handlingarna skickas in per post. Se adress i sidfot på denna sida om inte annat anges. Du har också möjlighet att mejla in material som eventuellt inte ryms inom 55 Mb. Mejla handlingarna till exploatering@exploatering.goteborg.se. Ange alltid referensnummer om det finns ett sånt för markanvisningen.

  4. Klicka på Skicka om du skickar in handlingar digitalt. Om det är en markanvisningstävling skickar du in alla handlingar enligt de anvisningar som ställs för aktuell tävling.

Exploateringsförvaltningen hör sedan av sig till den aktör som föreslås få tilldelning innan beslutet tas i exploateringsnämnden.

Kontakta exploateringsförvaltningen

Har du synpunkter eller frågor kring markanvisningar så kan du kontakta Mark och boende på exploateringsförvaltningen.

Telefon och e-post

Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965237540062146,57.70774298158523] }, "properties":{ "title":"Exploateringsförvaltningen", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2258
403 14 Göteborg

${loading}