Till sidans huvudinnehåll
Vy från bro över byggnation med lyftkran.

Markanvisningar

Här kan du läsa mer om hur staden arbetar med markanvisningar samt hur du ansöker om öppna markanvisningar.

Miljöanpassat byggande

Vid markanvisningar ställer exploateringsförvaltningen krav på att ett hållbart ekologiskt byggande ska främjas och att Program för miljöanpassat byggande ska tillämpas.

Ansvar för marken i Göteborg

Göteborgs Stad äger cirka hälften av all mark som ligger inom kommunens gränser.

Riktlinjer för exploateringsavtal

Exploateringsavtal är ett avtal mellan en kommun och en byggherre. Det upprättas när marken som ska bebyggas ägs av byggherren.
${loading}