Till sidans huvudinnehåll

Särskilt verksamhetsbidrag


Ideella föreningar och organisationer kan söka särskilt verksamhetsbidrag för verksamhet som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

Detta kan du söka särskilt verksamhetsbidrag för

Särskilt verksamhetsbidrag ska stötta verksamheter som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg. Bidraget är aktuellt när aktivitetsbidrag inte kan beviljas eller inte står i relation till kostnaderna för den aktivitetsbidragsgodkända verksamheten.

Vad kan du inte söka för

Nystartade verksamheter och projekt ska i första hand söka utvecklingsbidrag. 

Detta krävs för att få särskilt verksamhetsbidrag

Föreningen/organisationen ska:

Verksamheten som bidraget söks för ska:

  • Utifrån idrotts– och föreningsnämndens aktuella mål, vara av stor betydelse för utbudet av aktiviteter inom Göteborgs föreningsliv.

  • Förbättra möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga (7-25 år) eller för personer med funktionsnedsättning i Göteborg.

  • Till viss del bedrivas genom ideellt arbete. Det är också positivt om flera aktörer samarbetar kring finansieringen av verksamheten.

Idrotts- och föreningsförvaltningen följer upp hur de beviljade pengarna använts och om verksamheten har nått målet om att förbättra möjligheten till en aktiv fritid för barn och unga i Göteborg. Föreningen/organisationen kan bli återbetalningsskyldig om pengarna inte använts som angivet. 

Ansökningstider

Bidraget kan sökas en gång per år: 1 juni–31 augusti

Vid tekniska problem med e-tjänsten för bidrag eller andra oförutsedda händelser kan ansökningsperioden förlängas.

Så mycket kan föreningen/organisationen få i särskilt verksamhetsbidrag

Bidraget bestäms efter bedömning av varje enskilt ärende och baseras på budgeterade verksamhetskostnader. Bidragets storlek begränsas av idrotts– och föreningsnämndens budget.

Anvisningar för föreningsbidrag

Här kan du läsa anvisningar för samtliga föreningsbidrag som föreningar kan söka via idrotts– och föreningsförvaltningen. Anvisningarna är beslutade av idrotts– och föreningsnämnden.

Anvisningar för föreningsbidrag 2023 (idrotts- och föreningsnämnden)

Så här gör du

Att göra innan ansökan

Innan föreningen/organisationen kan söka bidraget måste du ta kontakt med en föreningskonsulent på idrotts– och föreningsförvaltningen.

Se kontaktuppgifter under Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen.

Ansök på webben

Du söker bidraget i Göteborgs Stads e-tjänst för bokning och bidrag.

Kontakta idrotts- och föreningsförvaltningen

Telefon

Telefon
031-368 20 00

Besöksadress

Nedre Kaserngården 1

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[12.030634455396443,57.73514580713637] }, "properties":{ "title":"Idrotts- och föreningsförvaltningen - Kundservice", "content":"Nedre Kaserngården 1" } }]

Postadress

Box 114
401 21 Göteborg

Öppettider

Skriv till oss

Hör gärna av dig om du har frågor eller synpunkter kring bokningar av lokaler eller anläggningar, föreningsbidrag eller annat stöd till föreningar.
${loading}