Till sidans huvudinnehåll
Två svanar simmar ut med en holme. Himlen är blå med lätta moln.

Miljöläget i Göteborg

Göteborgs miljö påverkas av typiska storstadsproblem som till exempel luftföroreningar, buller och trängsel. Men vi har också tillgång till storslagen natur och ovanliga djur alldeles inpå knutarna. Här får du veta mer om miljöläget i Göteborg - vad det är som påverkar miljön och vart utvecklingen pekar.

Kust och hav

En stor del av Göteborgs yta är kust och hav. Men vilka naturvärden och miljöer döljs under havsytan? Och hur påverkas havet av hur vi människor nyttjar hav och land?

Sjöar och vattendrag

Sjö, älv, å, kanal eller bäck - Göteborg har gott om sjöar och vattendrag som fyller många viktiga funktioner för stadens invånare.

Växter och djur

Göteborg bjuder på en mångfald av naturtyper som gör att många olika växter och djur trivs här. Om du är uppmärksam kan du hitta både vanliga och lite mer sällsynta kryp och växter.

Skog och mark

Trots att Göteborg är en storstad har vi fantastiska levande skogar och inbjudande rika odlingslandskap - och allt däremellan! Hälften av stadens yta är skog och stora delar är fortfarande jordbruksområden. Tillsammans med våra grönområden skapar de en stor variation och mångfald som vi måste vara rädda om.

Klimat och energi

Mycket av den energi vi använder baseras fortfarande på fossila bränslen vilket gör att vår energianvändning orsakar stora utsläpp av koldioxid. Det innebär stora utmaningar för Göteborgs Stad att nå våra energi- och klimatmål.

Gifter i miljön

I många markområden i Göteborg finns gifter lagrade. Det är rester från gamla industriverksamheter. De gifter som hamnar i miljön idag kommer till stor del från tillverkning och användning av vanliga varor och kemiska produkter. Det handlar om diffusa utsläpp från till exempel kläder, leksaker, möbler och hygienprodukter.
${loading}