Till sidans huvudinnehåll

Mätning

Vi levererar mätpunkter med koordinater i referenssystemet SWEREF 99 12 00 och RH2000. Handläggningstiden är 10 arbetsdagar, gör din beställning i god tid.

Ansök om fristående sakkunnig

Sakkunnig för utstakning och lägeskontroll ska inneha färdighet enligt Handbok i mät- och kartfrågor.

Stomnätskarta

Ett stomnät är noggrant inmätta och markerade punkter i både plan och höjd och används som referenspunkter vid till exempel geodetisk mätning, kartering och projektering med mera. Via karttjänsten kan du ta fram koordinater samt punktskisser på våra stompunkter.

Beställ utstakning

Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till både skadestånd till grannar och kostnad för att rätta till fel i påbörjat bygge. Stadsbyggnadsförvaltningen utför utstakning för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt.

Beställ lägeskontroll

Vi utför lägeskontroll för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Beställ gränsanvisning

Ska du sätta en häck? Vill du veta om det gamla äppleträdet står på din eller grannens mark? Då kan du beställa en gränsanvisning.

Beställ övrig mätning

Beställ annan typ av mätning som till exempel arbetspunkt, markhöjder eller extra inmätning av byggnader.
${loading}