Till sidans huvudinnehåll

Beställ lägeskontroll


Vi utför lägeskontroll för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till skadestånd från berörda grannar och kostnader för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Vi utför en lägeskontroll i både plan och höjd för att säkerställa att byggnadens mått och läge stämmer med bygglovsbeslutet. Det är viktigt att lägeskontrollen görs när formen till grunden är på plats och innan gjutningen påbörjas så att eventuella fel kan rättas till. Det är byggherren som är ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på rätt plats.

När behöver jag beställa en lägeskontroll?

I ditt bygglovsbeslut eller startbesked framgår det om lägeskontroll krävs.

Leverans

Lägeskontrollskiss skickas i PDF- format till sökande, kontrollansvarige och byggherre.

Vad kostar en lägeskontroll?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Så här gör du

  1. 1. Bocka i lägeskontroll och följ instruktionerna i formuläret.
  2. Beställ mättjänster

Kontakta mätenheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Geodataavdelningen, mätning", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}