Till sidans huvudinnehåll

Beställ utstakning


Vi utför utstakning för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt. Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till både skadestånd till grannar och kostnad för att rätta till fel i påbörjat bygge.

Det är byggherren som är ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på rätt plats. Vi utför en utstakning för att säkerställa att byggnationen hamnar enligt bygglovsbeslutet. Det finns två typer av utstakning, grov- och finutstakning.

  1. Grovutstakning innebär att vi märker ut hushörnen direkt på marken samt sätter en referenshöjd på en lämplig plats på tomten. Denna typ av utstakning beställer du när tomten är röjd och redo för schaktning.
  2. Finutstakning innebär att vi märker ut fasadlinjernas läge till exempel med stakkäppar, spik i bergen eller på profiler med hög noggrannhet. Denna typ av utstakning beställer du när grunden ska påbörjas.

När behöver jag beställa en utstakning?

Från och med den 1 januari 2021 i samband med införandet av den nya taxan hanteras grov- och finutstakning separat då dessa är två olika uppdrag som utförs vid olika tillfällen. Detta innebär att du behöver skicka in en beställning per respektive önskad utstakning. I ditt bygglovsbeslut eller startbesked framgår det om utstakning krävs, utstakning på Boverkets webbplats 

Leverans

Utstakningsskiss skickas i PDF- format till sökande, kontrollansvarige och byggherre.

Vad kostar en utstakning?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Så här gör du

  1. 1. Bocka i Utstakning och följ instruktionerna i formuläret.
  2. Beställ mättjänster

Kontakta mätenheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Geodataavdelningen, mätning", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}