Till sidans huvudinnehåll

Beställ utstakning

Fel placering på tomten eller fel höjdläge kan leda till både skadestånd till grannar och kostnad för att rätta till fel i påbörjat bygge. Stadsbyggnadsförvaltningen utför utstakning för att säkerställa att byggnationen hamnar rätt.

Det är byggherren som är ytterst ansvarig för att byggnaden placeras på rätt plats. Vi utför en utstakning för att säkerställa att byggnationen hamnar enligt bygglovsbeslutet. Det finns två typer av utstakning, grov- och finutstakning.

  • Grovutstakning - För friliggande byggnad, tillbyggnad, mur eller plank.
    Grovutstakningen visar var markarbetet ska utföras och beställs när tomten är röjd och redo för schaktning.
    För fristående byggnader markeras fasadhörn med sprayfärg eller stakkäpp. Tillbyggnad, plank, mur eller liknande markeras med en begränsningslinje för byggnationen. Denna visar avstånd till fastighetsgräns enligt beviljat bygglov. I samband med grovutstakning sätts även en referenshöjd (arbetsfix) på lämplig plats.

  • Finutstakning – För friliggande byggnad
    Finutstakning innebär att vi märker ut fasadens läge med hög noggrannhet på till exempel profil, markplattor eller träpålar. Denna typ av utstakning beställer du när grunden ska påbörjas.

När behöver jag beställa en utstakning?

Grov- och finutstakning hanteras separat då dessa är två olika uppdrag som utförs vid olika tillfällen. Detta innebär att du behöver skicka in en beställning per respektive önskad utstakning. I ditt bygglovsbeslut eller startbesked framgår det om utstakning krävs. Utstakningar utförs i möjligaste mån under önskad vecka. Beakta 5-10 dagars handläggningstid från beställningsdatum. Vi hör av oss innan för att boka en tid.

Mer information kring utstakning på Boverkets webbplats

Leverans

Utstakningsskiss skickas i PDF- format till sökande, kontrollansvarige och byggherre.

Vad kostar en utstakning?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Så här gör du

  1. 1. Bocka i Utstakning och följ instruktionerna i formuläret.
  2. Beställ mättjänster

Kontakta mätenheten

Öppettider

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, mätning", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}