Till sidans huvudinnehåll

Ansök om fristående sakkunnig


Sakkunnig för utstakning och lägeskontroll ska inneha färdighet enligt Handbok i mät- och kartfrågor.

Vad innebär fristående sakkunnig?

Om du har anlitat en fristående sakkunnig privat som utför utstakning och lägeskontroll åt dig, så måste innan arbete påbörjas, den fristående sakkunnige ansöka och godkännas av stadsbyggnadsförvaltningen samt uppfylla kunskapskraven enligt Lantmäteriets rekommendationer i Handbok i mät- och kartfrågor (HMK).

Så ansöker du om fristående sakkunnig

Den du anlitar ska skicka sin ansökan om fristående sakkunnig till stadsbyggnadsförvaltningen. Ansökan ska skickas senast i samband med tekniskt samråd. Utifrån ansökan avgör vi om personen som söker uppfyller kraven. Arbetet får inte påbörjas innan den fristående sakkunnige är godkänd. Viktigt att notera är att din ansökan endast gäller per ett bygglovsärende. En ny ansökan måste alltså skickas för varje nytt bygglov.

Som fristående sakkunnig har du ansvar för att genomföra utstakningen och lägeskontrollen samt att mätenheten får tillgång till uppgifterna. Som byggherre har du ansvar för att byggnationen hamnar i rätt läge enligt bygglovet.

Hur redovisar du ditt mätresultat?

När den fristående sakkunnige utfört lägeskontrollen ska en koordinatfil i DWG-format skickas till e-post, se kontaktuppgifter längst ner på sidan. 

Koordinatfilens namn ska innehålla

  1. Fastighetsbeteckning (till exempel Nordstaden 15:20)
  2. I din e-post ska du ska även ange ärendenummer för bygglovet
  3. Koordinatfilen ska innehålla koordinater på inmätt fasad samt färdig golvhöjd i koordinatsystem SWEREF 99 12 00 samt höjdsystem RH 2000.

Vad kostar fristående sakkunnig?

Vi tar alltid ut en avgift enligt taxa som är fastställd av kommunfullmäktige.

Så här gör du

  1. Fyll i blanketten

    Ansökan om fristående sakkunnig

  2. Se kontaktuppgifter var du ska skicka ansökan

Mer information

Läs mer om hur kommunen behandlar dina personuppgifter

Kontakta mätenheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Geodata- och lantmäteriavdelningen, mätning", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}