Till sidans huvudinnehåll

Oklarheter kring din fastighet

Besök stadsbyggnadsförvaltningens arkiv för att ta fram handlingar som berör just din fastighet. Vi reder även ut vad som gäller under nedan ingångar.

Fastighetsgränser

Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande men även en stenmur eller råsten kan utgöra en gräns.

Fastighetsbestämning

Om gränsen för din fastighet är oklar eller innebörden av en rättighet är otydlig så klargör vi genom fastighetsbestämning.

Äganderättsutredning

Vi hjälper dig att reda ut dina oklara äganderättsförhållanden.
${loading}