Till sidans huvudinnehåll

Underhållsarbete på goteborg.se påverkar vissa e-tjänster samt Mina sidor på lördag kl. 8-18

Senast uppdaterad: 18 april 2024 klockan 16:45

Nu på lördag 20 april från kl. 8 fram till ungefär kl. 18 fungerar inte alla e-tjänster på grund av underhållsarbete på goteborg.se. Du ser när du klickar in i e-tjänsten om den fungerar eller inte. E-tjänster som påverkas är till exempel återansök om försörjningsstöd och boendeparkering.

Oklarheter kring din fastighet

Besök stadsbyggnadsförvaltningens arkiv för att ta fram handlingar som berör just din fastighet. Vi reder även ut vad som gäller under nedan ingångar.

Fastighetsgränser

Skiljelinjen mellan fastigheter är en fastighetsgräns som går mellan gränspunkter. Gränspunkterna är i de allra flesta fall markerade på marken med rör, järndubbar eller liknande men även en stenmur eller råsten kan utgöra en gräns.

Fastighetsbestämning

Om gränsen för din fastighet är oklar eller innebörden av en rättighet är otydlig så klargör vi genom fastighetsbestämning.

Äganderättsutredning

Vi hjälper dig att reda ut dina oklara äganderättsförhållanden.
${loading}