Till sidans huvudinnehåll

Äganderättsutredning


Vi hjälper dig att reda ut dina oklara äganderättsförhållanden.

En äganderättsutredning innebär att vi försöker klara upp äganderättsförhållanden för en fastighet, vilket i sin tur kan leda till lagfart för berörda markägare.

Fastigheter som delats på egen hand genom så kallad sämjedelning före den 1 juli 1962 samt vissa överlåtelser gjorda före år 1972 kan genom legalisering ges rättslig verkan. Sedan 1972 är privat jorddelning inte tillåten.

För att ansöka om äganderättsutredning måste du ansöka om lantmäteriförrättning .

Kontakta Lantmäterimyndigheten

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Postgatan 10

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.965236766161365,57.70774299130279] }, "properties":{ "title":"Lantmäteri", "content":"Postgatan 10" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

${loading}