Till sidans huvudinnehåll

Lantmäteri och fastighetsfrågor

I Göteborgs Stad finns cirka 72 000 fastigheter. En fastighet ett avgränsat markområde inklusive de växter och fasta byggnader som finns på marken.

Ansök om lantmäteriförrättning

Vill du få en lantmäteriförrättning genomförd? Du kan antingen ansöka digitalt eller fylla i en ansökningsblankett och skicka via post.

Lantmäteriprocessen

Hur går en lantmäteriförrättning till? Här får du en inblick i alla steg som ingår i lantmäteriprocessen.

Lantmäterimyndighetens taxa och avgifter

Här hittar du information om Lantmäterimyndighetens taxor och avgifter.

Beställ övrig lantmäteriservice

Vi upprättar ägarförteckningar och fastighetsutredning. Vi kan även hålla i vissa sammanträden.

Frågor och svar om lantmäteri

Här finns några av de vanligaste frågorna och svaren därtill. Finns inte svaret på din fråga kan du kontakta den kommunala lantmäterimyndigheten.

Fastighetsregistret

I fastighetsregistret finns information om landets alla fastigheter, samfälligheter, gemensamhetsanläggningar med mera.

Adresser

Göteborgs Stad ansvarar för samhällets tillgång till korrekta och tydliga adresser. Vi hjälper vi dig att få en korrekt adress.
${loading}