Till sidans huvudinnehåll

Ändra inomhus

Inreda lägenhet på vind

Om du vill inreda vinden i ett befintligt flerbostadshus till bostäder behöver du ansöka om bygglov. Innan du ansöker om bygglov är det flera saker du behöver tänka på.

Ändra i befintlig byggnad och stambyte

Om du ska slå ihop lägenheter eller göra en större ändring av planlösningen behöver du göra en anmälan. Du behöver få ett startbesked innan du kan börja.

Ändra användning

Det krävs bygglov för att väsentligt ändra användningen i en byggnad, lokal eller bostad.

Inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus

Att inreda ytterligare en bostad i ett enbostadshus är en attefallsåtgärd och kräver oftast inte bygglov men en anmälan. I vissa fall behöver du göra en bygglovsansökan.
${loading}