Till sidans huvudinnehåll

Vad ska du bygga?

Bygglov behövs ofta när du ska bygga nytt, bygga till eller göra en förändring. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga. Då behöver du göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Rivningslov

Ska du riva en byggnad? Rivning inom detaljplanelagt område kräver rivningslov.

Marklov

Har du planer på att ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka marklov.

Fyra klossar som står på varandra. Illustration

Bygglovprocessen

Ta del av de olika stegen i processen, från planering till den dag då ditt byggprojekt är klart att användas.

${loading}