Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 1 juni 2023 klockan 15:16

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15.00 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Vad ska du bygga?

Bygglov behövs ofta när du ska bygga nytt, bygga till eller göra en förändring. Åtgärder som inte kräver bygglov kan ändå vara anmälningspliktiga. Då behöver du göra en anmälan till stadsbyggnadsförvaltningen.

Relaterad information

Rivningslov

Ska du riva en byggnad? Rivning inom detaljplanelagt område kräver rivningslov.

Marklov

Har du planer på att ändra din marknivå? Då behöver du, om du bor inom detaljplanelagt område, söka marklov.

${loading}