Till sidans huvudinnehåll

Det råder eldningsförbud

Senast uppdaterad: 9 juni 2023 klockan 11:50

Göteborgs Stad har infört eldningsförbud för all eldning och grillning i skog och markområden som ligger så nära skog att elden lätt kan spridas dit. Eldningsförbudet gäller från 1 juni klockan 15 och tills vidare.

Förbjudet att elda i skog och mark inom kommunen

Ändra i befintlig byggnad och stambyte


Om du ska slå ihop lägenheter eller göra en större ändring av planlösningen behöver du göra en anmälan. Du behöver få ett startbesked innan du kan börja.

När du vill ändra i en befintlig byggnad

 1. 1

  Ta reda på om du behöver bygglov eller göra en anmälan

  Ska du slå ihop två lägenheter till en?

  Slå ihop två lägenheter till en är anmälningspliktigt. Du behöver även anmäla förändringen till lägenhetsregistret.

  Ska du ändra planlösning?

  En betydande ändring i en byggnads/lägenhets planlösning är anmälningspliktigt, om den till exempel påverkar tillgängligheten, utrymningsvägar, vatten eller ventilation. Du behöver invänta startbesked innan du kan göra ändringen. 

  Ska du göra stambyte?

  Stambyte är anmälningspliktigt. 

 2. 2

  Det här behöver du i din ansökan

  Handlingar du ska skicka in för startbesked för rivning av vägg i flerbostadshus

  Ta del av checklista och exempelritning av rivning av vägg i flerbostadshus

  När du vill ha ett startbesked för att riva en bärande vägg i ett flerbostadshus behöver du skicka in handlingarna nedan.

  • Planritning i skala 1:100 En planritning är en horisontell genomskärning av huset och den ska visa hur den nya planlösningen ska se ut. Ritningen ska vara måttsatt så att bostadens sammanlagda area går att räkna ut.

  • Ritning nuvarande utseende Planritning som visar hur huset ser ut idag. Ritningen behöver inte vara skalenlig. I vårt bygglovarkiv finns ritningar från tidigare bygglov sparade och dessa går ofta bra att använda sig av, men tänk på att du först måste kontrollera att de stämmer med verkligheten.

   Du kan själv ta fram bygglovhandlingar via bygglovarkivets självservicedatorer eller beställa digitala kopior som skickas till dig.

  • Kontrollansvarig (KA) Den kontrollansvarige (KA) ska vara med och se till att lagstiftningen följs i ditt byggprojekt, genom att bland annat hjälpa dig att ta fram ett förslag till kontrollplan och se till att kontrollplanen följs. En KA ska vara certifierad och ha en självständig ställning, vilket innebär att denne inte får vara släkt med eller arbeta på samma företag som den som bygger. Du kan själv hitta certifierad KA i vår e-tjänst eller på Boverkets hemsida (om du ansökt via blankett). Tänk på att du måste kontakta KA före du anmäler denne i ditt ärende. Du kan välja att inte anlita en KA och istället låta en byggkonstruktör göra en sakkunnigkontroll i kontrollplanen (ett så kallat utlåtande från sakkunnig byggkonstruktör).
  • Förslag till kontrollplan Kontrollplanen är ett dokument som beskriver vilka kontroller som ska göras under byggnationen. I kontrollplanen ska det bland annat stå vad som ska kontrolleras, på vilket sätt kontrollerna görs och vad kontrollresultatet ska jämföras mot. Det ska också framgå vem som ska utföra kontrollerna. I enklare ärenden såsom detta kan du själv ta fram en kontrollplan. Mall för enkel kontrollplan
  • Konstruktionsritningar eller teknisk beskrivning Avväxlingen i den bärande väggen ska antingen visas i konstruktionsritningar eller beskrivas i en teknisk beskrivning som är upprättad av en sakkunnig konstruktör.

  • Situationsplan eller översiktsritning Översiktlig ritning som visar var i byggnaden lägenheten ligger.
 3. 3

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningens kundservice

Telefon och e-post

Telefon
031-368 19 60
Kontaktformulär

Ställ en fråga eller lämna en synpunkt.

Fyll i din e-postadress om du vill ha svar.
Ställ en fråga eller lämna en synpunkt. Beskriv ditt ärende så detaljerat som möjligt. Max 5000 tecken.
Göteborgs Stad behandlar dina personuppgifter i enlighet med bestämmelserna i dataskyddsförordningen, DSF. För mer information, se Så här behandlar kommunen dina personuppgifter.

Besöksadress

Köpmansgatan 20

[{ "type":"Feature", "geometry":{ "type":"Point", "coordinates":[11.964822849479264,57.70713611691514] }, "properties":{ "title":"Stadsbyggnadsförvaltningens kundservice", "content":"Köpmansgatan 20" } }]

Postadress

Box 2554
403 17 Göteborg

Öppettider

${loading}