Om Teckenspråksforum

Teckenspråksforum är ett Informations- och kunskapscenter och vårt uppdrag är att göra samhällsinformation tillgänglig på teckenspråk samt att öka kunskapen om dövas livsvillkor och vardag. Du som vill ha information på teckenspråk är välkommen att kontakta oss. Du kan ringa eller besöka vårt medborgarkontor för att få hjälp att till exempel ringa myndigheter och företag, fylla i blanketter, förklara ett brev eller beslut du fått. Du som vill ha information om teckenspråk, dövas livsvillkor eller tips om hur du kan tillgängliggöra din verksamhet är välkommen att kontakta oss. Hur bra man kan ta till sig den skrivna informationen varierar mycket och därför finns Teckenspråksforum som stöd.

Teckenspråksforum startade som ett projekt 2002 och permanentades 2004. Uppdraget är att göra samhällsinformation tillgänglig på teckenspråk samt öka kunskapen om teckenspråk och dövas livsvillkor.​​

Detta görs genom: 

  • Medborgarkontor

  • Utåtriktat arbete

  • Översättning av foldrar och webbsidor för verksamheter inom Göteborgs stad.

Medborgarkontor:

Du som är teckenspråkig och vill ha information, råd eller stöd i samhällsfrågor kan vända dig till Teckenspråksforum. Du kan vända dig till oss i alla samhällsfrågor. Besöksverksamheten består av Drop-in på tisdagar och Bokade besök övriga dagar. Du kan också kontakta oss via sms eller mail för att få hjälp med dina ärenden.
Dövvärlden är liten och många känner varandra. Vi är därför extra noggranna med tystnadsplikt och att respektera ditt privatliv.

Informationsverksamhet:

Teckenspråksforum arbetar aktivt med att öka kunskapen om dövas livsvillkor och teckenspråk.
Genom att informera olika verksamheter i Göteborg om teckenspråk kan vi öka möjligheterna till delaktighet för döva. Vi arbetar aktivt med att öka kunskapen hos till exempel stadens förvaltningar och kulturarrangörer för att göra staden mer tillgänglig och för att döva ska få information på sitt modersmål.

Vår vision är att Göteborg verkligen ska bli En stad för alla.

Göteborgs stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026

Finns även översatt till teckenspråk

Teckenspråk, Göteborgs Stads program för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning 2021-2026

Översättningar:

Vi gör översättningar från skriven svenska till teckenspråk för enheter/bolag inom Göteborgs stad. Det kan till exempel vara foldrar och webbsidor.
Kontakta gärna oss om du vill veta mer om hur ni kan tillgängliggöra er verksamhet för gruppen döva.