Sociala medier


Teckenspråksforum finns på Facebook och YouTube.

Här hittar du aktuell information på teckenspråk om vad som händer i Göteborg, vilka aktiviteter som finns på teckenspråk samt vad som händer inom den teckenspråkiga världen. Följ oss gärna! 

Facebook Teckenspråksforum Medborgarkontor

YouTube Teckenspråksforum