Facebook

Teckenspråksforum finns på Facebook.


På Facebook hittar du aktuell information om vad som händer i Göteborg, inom den teckenspråkiga världen och vilka aktiviteter som finns på teckenspråk.

Följ oss gärna!
Teckenspråksforum Medborgarkontor