Illustration: Skånes Dövas Länsförbund

Tillgänglighet


Tillgänglighet är en förutsättning för delaktighet, möjlighet att påverka och att bli mer jämlik.

Vårt arbete för ökad tillgänglighet

Samhället förändras och den tekniska utvecklingen går fort framåt. Modern teknik gör det möjligt för döva att ta del av information och vara med och påverka men fortfarande saknas mycket information på teckenspråk. Teckenspråksforum arbetar med att öka kunskapen om dövas språk och livsvillkor och de konsekvenser det kan ge att inte få information på teckenspråk. Vi gör översättningar från skriven svenska till teckenspråk till webbsidor och foldrar åt verksamheter inom Göteborgs stad för att öka möjligheten att få kunskap om stadens service på sitt modersmål. Vi anordnar även Teckenspråk i fokus i samband med den 14 maj varje år. Detta är en kunskapsdag med föreläsningar och aktiviteter på teckenspråk som tolkas till talad svenska. 

Enkelt avhjälpta hinder

Det finns några saker du enkelt kan göra för att öka tillgängligheten. Alla kan inte göra sin verksamhet teckenspråkig men genom små medel ökar man möjligheten även för döva att ta kontakt.

  • Se över dina kontaktvägar.
    Finns det möjlighet att kontakta verksamheten på andra sätt än bara via telefon?
  • Mail fungerar ganska bra beroende på vad frågan gäller. Mail är baserat på svenska och det kan därför vara svårt att uttrycka sig.
  • Om man har en reception kan man genom att sätta upp en webbkamera på datorn använda sig av distanstolk, genom bildtelefoni.net
  • Erbjud möjlighet till besök. Många döva känner sig inte bekväma med telefonisamtal utan önskar kunna boka besök. Drop-in kan vara svårt eftersom en teckenspråkstolk ibland följer med och då behövs en fast tid för besöket.

Har ni något evenemang på teckenspråk eller med tolk är det viktigt att synliggöra det. Sveriges dövas riksförbund har tagit fram handsymboler för att visa att det är på teckenspråk. Här kan du ladda ner den symbolen i olika format. 
​Kontakta gärna Teckenspråksforum om du vill ha hjälp att sprida era teckenspråkiga aktiviteter via våra kanaler. 

QR-kod

Ett enkelt sätt att kunna använda teckenspråk även i trycksaker är att använda QR-kod. Då kan man länka till en film där man översatt informationen som står tex i en broschyr eller poster. För att kunna läsa QR-koden behöver man ladda ner en app till sin smartphone som kan scanna koden.

Exempel på filmer vi översatt

Göteborg  en tillgänglig stad för alla

Lagen om valfrihet

goteborg.se