Vanliga frågor

Här hittar du svaren på några av de vanligaste frågorna vi får om döva och teckenspråk.

Hur många döva bor det i Sverige respektive i Göteborg?

Det beräknas bo cirka 10 000 döva teckenspråkiga i Sverige och cirka 700 av dessa bor i Göteborgsområdet.

Vad är det för skillnad på att vara vuxendöv och att vara barndomsdöv?

Om en person föds med en grav hörselnedsättning eller dövhet eller förvärvar den innan tolv års ålder räknas han eller hon som barndomsdöv. Personen har då oftast teckenspråk som sitt modersmål istället för talad svenska. Vuxendöva har fått sin dövhet i senare ålder och har då talad svenska som sitt första språk.

Hur fungerar teckenspråket?

Teckenspråket är ett eget språk och inte baserat på svenska språket. Teckenspråk är ett visuellt språk utan skriftspråk. Mycket av grammatiken sitter i ansiktet i form av mimik. Kroppsspråk, mimik och handrörelser är grundstenar i teckenspråket.

Är teckenspråket internationellt?

Nej, det är det inte. De olika nationella teckenspråken har, likt talade språk, utvecklats åt olika håll. Det finns ett internationellt teckenspråk som används vid internationella offentliga sammanhang.

Är det bra för barn att lära sig teckenspråk eller stör det utvecklingen av talspråket?

Modern forskning visar på att barns språkutveckling stöds av att kunna flera språk. Teckenspråk kan även användas för att kommunicera med små barn som ännu inte lärt sig att tala. Med tecken (babytecken) kan barn och vuxen kommunicera med varandra tidigare än de kan med talat språk eftersom handmotoriken utvecklas tidigare än munmotoriken.

Vad ska jag tänka på när jag vill kommunicera med en person som är döv?

Vid oplanerade möten är det bra att tänka på att ha ögonkontakt, tala tydligt och i normal samtalstakt (inte överdrivet långsamt eller tydligt) så att den döva personen har möjlighet att försöka avläsa. Det är bra att använda gester och kroppsspråk som förtydligar det du vill säga. Som komplement kan du använda dig av att skriva lappar. Boka tolk om du har möjlighet.

Hur bokar jag tolk?

Vardagstolkning är gratis för döva och förmedlas via Tolkverksamheten i Västra Götalandsregionen. Mer information finns på Västra Götalandsregionens webbplats.

Det finns även en webbaserad kostnadsfri tolktjänst via PTS som heter bildtelefoni.net. Den kan du använda vid spontana och oplanerade samtal som till exempel om du vill ringa någon eller om ni båda befinner er på samma plats och vill ha stöd av tolk.